Tiếng Việt    English
TUYỂN SINH

Gia hạn tuyển sinh Khóa học “Các lý thuyết đương đại trong nghiên cứu KINH TẾ”

Ngày đăng: 06/09/2017 16:23:55

Gia hạn tuyển sinh
Khóa học “Các lý thuyết đương đại trong nghiên cứu KINH TẾ”
(Hoạt động này được sự tài trợ của Chính phủ Australia)
Thời hạn đăng ký: trước Thứ hai, 11/9/2017
Số tuyển sinh bổ sung: 5 học viên

Vào cuối tháng 9 - đầu tháng 10, năm 2017, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ cung cấp Khóa học “Các lý thuyết đương đại trong nghiên cứu kinh tế”. Khóa học này nằm trong Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân do Chính phủ Australia tài trợ. Mục tiêu cụ thể của dự án này là:

  • Năng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên trẻ, nghiên cứu sinh trong lĩnh vực kinh tế, quản lý, và các ngành khoa học xã hội có liên quan; và
  • Tăng cường khả năng cộng tác nghiên cứu/giảng dạy giữa các giảng viên giàu kinh nghiệm và các giảng viên trẻ trên các lĩnh vực/chủ đề có ý nghĩa khu vực và quốc tế.

Những ai có thế tham gia?

  • Các giảng viên, nghiên cứu sinh trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và các ngành khoa học xã hội có liên quan;
  • Các giảng viên/nhà nghiên cứu trẻ, đang trong giai đoạn đầu của lộ trình phát triển sự nghiệp nghiên cứu khoa học;
  • Các giảng viên/nhà nghiên cứu trẻ có quan tâm đến các lĩnh vực/chủ đề nghiên cứu có ý nghĩa khu vực và quốc tế; và
  • Các giảng viên/nhà nghiên cứu trẻ có mong muốn công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế.

Học phí
Học phí của khóa học là 4.000.000 đồng, tuy nhiên học viên chỉ phải nộp 1.500.000 đồng. Phần còn lại, 2.500.000 đồng được tài trợ bởi Chính phủ Australia.
Đăng ký học bằng cách nào?
Các ứng viên quan tâm có thể đăng ý theo mẫu dưới đây. Đề nghị xem kỹ lịch học dưới đây trước khi đăng ký.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGzgqkRhDjeZIVB_XKYKKe4GnYlUI_4E7x-UttlcTxdNE34Q/viewform


Lịch học dự kiến


Buổi học

Ngày học

Chủ đề

Giảng viên

Chủ đề chung

1

9h.00 – 12h.00,
Thứ bảy, 16/9

Kinh tế học thể chế
(Institutional economics)

PGS. TS. Trần Thị Bích

2

14h.00 – 17h.00,
Thứ bảy, 16/9

Lý thuyết người đại diện
(Agency theory)

PGS. TS. Lê Quang Cảnh

Chủ đề trong lĩnh vực nghiên cứu kinh tế

3

9h.00 – 12h.00, Thứ bảy, 23/9

Lý thuyết thương mại hiện đại
(The modern trade theories)

TS. Bạch Ngọc Thắng

4

14h.00 – 17h.00,
Thứ bảy, 23/9

Phân bổ lệch và tăng trưởng
(Misallocation and growth)

TS. Bạch Ngọc Thắng

5

9h.00 – 12h.00,
Thứ bảy, 30/9

Kinh tế học biến đổi khí hậu
(Economics of climate change)

TS. Nguyễn Công Thành

6

14h.00 – 17h.00,
Thứ bảy, 30/9

Kinh tế năng lượng
(Energy economics)

TS. Nguyễn Công Thành

7

9h.00 – 12h.00,
Thứ bảy, 7/10

Lý thuyết cấu trúc vốn
(Capital structure theory)

TS. Nguyễn Xuân Thắng

8

14h.00 – 17h.00,
Thứ bảy, 7/10

Lý thuyết thay đổi cơ cấu kinh tế
(Economics of structural changes)

PGS. TS. Lê Quang Cảnh

Địa chỉ liên hệ:
Chị Trịnh Thị Thúy
Viện Quản lý Châu Á – Thái Bình Dương
Phòng 101, nhà 14
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
(cổng vào từ đường Trần Đại Nghĩa)
T: 024 36 280 280, máy lẻ 6001
M: 097 770 1963. W: www.apim.edu.vnTrang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 1502 - 1505, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 024.36280280/ 6550, 6551 - Website: http://apim.neu.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn