Tiếng Việt    English
TRUNG TÂM

TRUNG TÂM HÀN QUỐC

Ngày đăng: 08/10/2014 14:12:39

Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc liên tục phát triển kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Cùng với sự tốt đẹp trong quan hệ ngoại giao, hai nước đã thu được những thành tựu đáng kể trong hợp tác kinh tế xã hội. Hiện tại Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ nhì ở Việt Nam và là bạn hàng lớn thứ tư trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Người Hàn Quốc sống và làm việc tại Việt Nam là cộng đồng người Hàn Quốc lớn thứ nhì ở nước ngoài.

 

Hàn Quốc đã trở thành một trong các đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam, là một mô hình phù hợp để trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ phát triển với Việt Nam. Là một quốc gia có sự ổn định về chính trị, có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, sự giàu có về tài nguyên, và tiềm năng phát triển, Việt Nam sẽ trở thành một đối tác chiến lược của Hàn Quốc, đầu mối để Hàn Quốc thâm nhập vào thị trường các nước ASEAN.

Trung tâm Hàn Quốc, thuộc Viện Quản lý Châu Á-Thái Bình Dương được thành lập nhằm cụ thể hóa mối quan hệ giữa các đối tác Hàn Quốc với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy lợi ích chung của các bên. Sự thành lập Trung tâm này tái khẳng định cam kết của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhằm tăng cường hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trong nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu ngang tầm khu vực và thế giới.
 

Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Hàn Quốc được thành lập vào tháng Mười năm 2010, trực thuộc Viện Quản lý Châu Á-Thái Bình Dương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trung tâm có chức năng phát triển và thực hiện các chương trình hợp tác với đối tác Hàn Quốc trong nghiên cứu, đào tạo, và tư vấn trong các lĩnh vực Kinh tế, Quản trị Kinh doanh và Quản lý, và các lĩnh vực liên quan. Đồng thời, Trung tâm cũng hoạt động trong các lĩnh vực liên quan tới Hàn Quốc và trao đổi kinh nghiệm giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Trung tâm Hàn Quốc giúp Viện Trưởng Viện Quản lý Châu Á-Thái Bình Dương trong các lĩnh vực sau:

Tìm kiếm và phát triển hợp tác quốc tế với đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu, và tư vấn;

 • Phối hợp với các Ban chức năng của Viện Quản lý Châu Á-Thái Bình Dương và của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân quản lý các chương trình liên kết đào tạo hoặc các chương trình đạo tạo của các Trường đại học hoặc Viện nghiên cứu Hàn Quốc;
 • Tìm kiếm và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính trong hợp tác với các đối tác Hàn Quốc nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo, và tư vấn;
 • Xây dựng mạng lưới các trường đại học và viện nghiên cứu Hàn Quốc phục vụ cho những cơ hội hợp tác trong tương lai;
 • Giới thiệu văn hóa Hàn Quốc và các hoạt động của các đối tác Hàn Quốc tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.


  Mục tiêu

  Chú trọng các mối quan hệ hợp tác với đối tác Hàn Quốc (các Trường đại học, Viện nghiên cứu, và doanh nghiệp) trong các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, và tư vấn, Trung tâm Hàn Quốc hoạt động với các mục tiêu sau:

  Khai thác các nguồn hỗ trợ của các đối tác Hàn Quốc nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu của Trung tâm và Viện Quản lý Châu Á-Thái Bình Dương thông qua việc trang bị các điều kiện làm việc tại Trung tâm, trao đổi nghiên cứu viên, sinh viên, và hợp tác nghiên cứu;

 • Thiết lập và nâng cao mối quan hệ với các đối tác Hàn Quốc để xây dựng các chương trình đào tạo liên kết trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh, quản lý và các lĩnh vực liên quan;
 • Hợp tác với các đối tác Hàn Quốc tổ chức các chuỗi bài giảng được trình bày bởi các chuyên gia, nhà nghiên cứu về những chủ đề liên quan tới Hàn Quốc ví dụ như văn hóa, lich sử, kinh nghiệm phát triển kinh tế, kinh doanh và chính sách;
 • Phối hợp với các đối tác Hàn Quốc, xây dựng Trung tâm thành một đầu mối cung cấp các thông tin, nghiên cứu và giáo dục về Hàn Quốc tại Việt Nam;
 • Thiết lập liên kết giữa Trung tâm, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học, Viện nghiên cứu Hàn Quốc cùng với các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam
 • Cung cấp thông tin cho các sinh viên và học viên cao học mong muốn tiếp tục nghiên cứu học tập tại Hàn Quốc thông qua các chương trình trao đổi sinh viên và học bổng. 
  Đối tác tiềm năng

  Trung tâm Hàn quốc đang nỗ lực tìm kiếm các đối tác và nhà tài trợ có mong muốn hợp tác vì lợi ích, sự phát triển và thành công của mỗi bên, đồng thời chắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các đối tác Hàn Quốc và Đại học Kinh tế Quốc dân, vì tương lai tươi sáng của cả Việt Nam và Hàn Quốc.

  Địa chỉ

  Phòng 101-Nhà 14, 207 Giải Phóng.
  Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam 

 Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 101- 102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 04.36280280/5107; 6001 - Website: http://apim.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn