Tiếng Việt    English
Tin tức hoạt động

Họp nhóm thực hiện Khảo sát việc làm sinh viên trong khuôn khổ dự án EVENT

Ngày đăng: 06/12/2017 14:39:5

Trong khuôn khổ dự án EVENT-hợp tác giữa các trường đại học EU và Việt Nam, nhóm Khảo sát việc làm viên tốt nghiệp đã có cuộc họp triển khai hoạt động của dự án tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong hai ngày 4-5 tháng 12 năm 2017. Mục tiêu chính của cuộc họp là tổng kết bài học trong triển khai khảo sát thử phục vụ cho khảo sát chính thức và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các hoạt động tiếp theo.

Nhóm khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp của các Trường đại học thành viên dự án đều tham dự đông đủ. Cuộc họp đã được nghe báo cáo tổng quan về khảo sát thử, những vấn đề nảy sinh cả về mặt kỹ thuật, hậu cần của dự án. Thành viên tham gia đã thảo luận và rút ra bài học thiết thực cho việc triển khai khảo sát chính thức. Cuộc họp cũng đã thảo luận các công việc cần thiết tiến hành chuẩn bị cho việc thực hiện chính thức khảo sát vào tháng 1 năm 2018 như hoàn thiện câu hỏi khảo sát online, chọn mẫu, mời tham gia khảo sát, nhắc tham gia khảo sát và kiểm soát chất lượng cuộc khảo sát. Các thành viên cũng đã thống nhất được các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp các thành viên dự án tiếp theo diễn ra vào cuối tháng 3 năm 2018.

Ảnh, bài Viện QL Châu Á-Thái Bình DươngTrang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 1502 - 1505, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 024.36280280/ 6550, 6551 - Website: http://apim.neu.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn