Tiếng Việt    English
Tin tức hoạt động

HỘI NGHỊ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN EVENT

Ngày đăng: 14/12/2016 9:57:8

Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 năm 2016, các đối tác tham gia dự án Hợp tác giữa Cộng đồng Châu Âu và Việt Nam về việc làm cho sinh viên (viết tắt là EVENT) đã tham gia nhóm họp khởi động dự án tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Dự án có sự tham gia của 3 trường đại học nước ngoài (Uppsala-Thụy Điển, Valencia-Tây Ban Nha, Groningen-Hà Lan), 5 Trường đại học trong nước (Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Công nghiệp Hà nội, Đại học Huế, Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Đại học  Sự phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh) và 2 bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội). Mục tiêu của dự án nhằm thúc đẩy và hợp tác giữa các trường thành viên dự án để nâng cao hiệu quả đào tạo đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội; nâng cao chất lượng đào tạo đại học; giúp sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp; tăng cơ hội việc làm cho sinh viên và giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam.


Trong 3 ngày hội thảo, các đối tác đã tham dự lễ khởi động chính thức tổ chức tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham dự các buổi thảo luận chung về các hoạt động của dự án, và các đối tác gặp gỡ trao đổi kế hoạch và các công việc triển khai. Dự án có 3 hoạt động chính: Khảo sát sinh viên tốt nghiệp-Tracer Study, Xây dựng Trung tâm việc làm sinh viên-Career Center và Phát triển kỹ năng mềm- Soft skill development. Các Trường thành viên dự án đã chia sẻ những đặc điểm về Trường, thảo luận những công việc cần làm trong từng cấu phần cụ thể và chuẩn bị các nội dung cho đợt họp nhóm tiếp theo dự kiến vào tháng 3 năm 2017.


Dự án này được triển khai là cơ hội cho các Trường thành viên dự án tiếp cận với những thực tiễn tốt trong việc xây dựng Trung tâm việc làm và khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp từ các đối tác Châu Âu. Đây là cơ hội cho các Trường thành viên dự án tăng cường hợp tác và góp phần cải thiện chất lượng đào tạo, gắn kết giữa đào tạo và thị trường lao động, tăng khả năng kiếm việc làm của sinh viên tốt nghiệp.


Quang cảnh lễ khởi động dự án tại Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

 Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 101- 102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 04.36280280/5107; 6001 - Website: http://apim.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn