Tiếng Việt    English
Thông báo

Mời dự tọa đàm "Giáo dục đạo đức kinh tế và kinh doanh có ảnh hưởng tới thái độ và hành vi?"

Ngày đăng: 01/03/2018 9:44:52

Viện Quản lý Châu Á-Thái Bình Dương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng mời các thầy cô và các bạn có cùng mối quan tâm đến dự buổi tọa đàm dưới đây:

Liệu Giáo dục đạo đức kinh tế và kinh doanh có ảnh hưởng tới thái độ và hành vi?

người trình bày
James Konow
Giáo sư Kinh tế học
Đại học Loyola Marymount

Tóm tắt nghiên cứu

Những sự kiện đổ vỡ kinh doanh và biến động kinh tế gần đây đã hướng xã hội quan tâm nhiều hơn đến giáo dục đạo đức. Bài trình bày này đề cập đến kết quả của hai nghiên cứu phân tích ảnh hưởng tiềm năng của các phương thức giáo dục đạo đức khác nhau trong trường đại học. Nghiên cứu đầu tiên phân tích ảnh hưởng của quan điểm công bằng trong giảng dạy đến công lý kinh tế trong một khóa triết học. Nghiên cứu thứ hai đo lường sự rộng lượng và hợp tác trong hoạt động thử nghiệm của sinh viên trong những khóa học kinh tế, sau khi họ được nghe bài giảng về đạo đức kinh doanh. Kết quả nghiên cứu là chưa rõ ràng, và điều này có thể là do sự hiện hữu và loại ảnh hưởng phụ thuộc vào phương pháp áp dụng.

   
Thời gian và địa điểm
Ngày: Thứ sáu, 2/3/2018
Thời gian: 16h.30 – 18h.00
ĐỊa điểm: Phòng 4.5, Tầng 4, Nhà 10
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Lưu ý:
Buổi tọa đàm này được trình bày bằng tiếng Anh. Đây là buổi tọa đàm học thuật mở, hướng đến giảng viên và các đối tượng khác có cùng mối quan tâm.

Giới thiệu về diễn giả:
James Kenow là Giáo sư Kinh tế của Viện Bellarmine về Khoa học Khai phóng, một đơn vị trực thuộc Đại học Loyola Marymount, Los Angeles, CA, Hoa Kỳ. Trong năm 1990, ông nhận bằng tiến sỹ kinh tế tại Đại học California, Los Angeles. Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là kinh tế học và đạo đức, kinh tế hành vi, kinh tế công cộng, và kinh tế học của sự hạnh phúc. Ông đã có những nghiên cứu được đăng trên các tạp chí kinh tế hàng đầu như American Economic Review, Economics and Philosophy, Journal of Public Economics, Environmental and Resource Economics, Journal of Economic Behavior and Organizations, và Journal of Economic Literature. 

Giới thiệu về chuỗi tòa đàm của E-PhD:
Hoạt động này nằm trong chuỗi tọa đàm của giảng viên, trực thuộc Chương trình Tiến sỹ bằng Tiếng Anh (E-PhD) tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Mục tiêu của chuỗi tọa đàm là giúp các nghiên cứu sinh tiếp cận với các nghiên cứu mới của giảng viên, làm quen với môi trường học thuật, và giúp giảng viên lấy được các ý kiến phản biện hữu ích, trước khi bài viết có thể được gửi đăng trong các tạp chí khoa học có uy tín trong nước và quốc tế.

 Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 1502 - 1505, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 024.36280280/ 6550, 6551 - Website: http://apim.neu.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn