Tiếng Việt    English
Thông báo

Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ

Ngày đăng: 05/05/2015 16:44:6

Trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ "Ứng dụng lý thuyết Sáng tạo tri thức (Knowledge Creation) của Nonaka trong doanh nghiệp Việt Nam" do PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng làm chủ nhiệm có buổi hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài.

Viện Quản lý Châu Á - Thái Bình Dương Viện Đào tạo Quốc tế xin trân trọng thông báo và kính mời các đối tượng quan tâm tham dự buổi hội thảo này vào thời gian và địa điểm sau.

Thời gian: Từ 09h00 - 11h00 Thứ Bẩy (09/5/2015)

Địa điểm: Giảng đường D104

Trân trọng thông báo!Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 101- 102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 04.36280280/5107; 6001 - Website: http://apim.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn