Tiếng Việt    English
THÀNH VIÊN

Lee Joshep. PhD CV

Ngày đăng: 10/12/2015 14:5:58

Young Gie Lee (Joseph), Ph.D.

World Friends Advisor, KOICA

Office: # 407, Building # 14

Contact: 098 948 2304

Email: josephyglee@gmail.com

Website: www.apim.edu.vn

Education Qualifications

  • Ph.D. in Business Management, Seoul School of Integratd Science Technologies, Korea (2010);
  • MA, in Technology Management, State University of New York, Stony Brook, 2004;
  • BA in Agricultural Machinery, Seoul National University, Korea, 1978.

Professional Career

Organization

Term

Responsibilities

From

To

Yunsung FC

2014

2015

Bio. Pharmacuetical, Food processing plan

KISCO

2011

2013

Forged Steel, Solar PV

GE Energy

2008

2011

Asia Pacific Sourcing

CCI

1996

2008

Control Valves

3Z

1991

1996

Plug Valves

Idea World

1989

1991

Trade, General Merchandise

KHIC, LG

1978

1989

Agricultural Machinery

 Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 101- 102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 04.36280280/5107; 6001 - Website: http://apim.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn