Tiếng Việt    English
THÀNH VIÊN

Tran Thi Bich, Ph.D.

Ngày đăng: 07/05/2015 16:1:40

Tran Thi Bich, Ph.D.

Member

Department of Statistics

National Economics University

Office: # 401, Building # 7

Contact: 0168 939 5686

Email: bichtt@neu.edu.vn

 

Education Qualifications

 • Ph.D. in Economics, The Australian National University, Australia (2008)
 • MBA, French-Vietnamese Management Centre (CFVG), the National Economics University, Vietnam (1996).
 • BA in Statistics, National Economics University, Vietnam, 1994

Research: Applied Microeconomics, Migration and Labour market, Institutions.

Selected Publications

 • Tran, Thi Bich, Nguyen, Huu Chi, Nguyen, Thi Xuan Mai, and Ngo, Thi Phuong Thao. 2010. Impacts of International Migration on Employment in Vietnam’s Informal Sector. Vietnam’s Socio-Economic Development. Vol. 62, 18-36.
 • Dang, Nguyen Anh, Tran, Thi Bich, Nguyen, Ngoc Quynh, and Dao, The Son. 2010. ‘Development on the Move: Measuring and Optimizing Migration’s Economic and Social Impacts’. Vietnam Country Study (www.gdnet.org).
 • Tran, Thi Bich, R. Quentin Grafton, and Tom Kompas. 2009. ‘Contribution of Productivity and Firm Size to Value-added: Evidence from Vietnam’. The International Journal of Production Economics. Vol. 121, Issue. 1, 274-285.
 • Tran, Thi Bich, R. Quentin Grafton, and Tom Kompas. 2009. ‘Institutions matter: The case of Vietnam’. The Journal of Socio-Economic. Vol. 38, Issue. 1, 1-12.
 • Tran, Thi Bich, R. Quentin Grafton, and Tom Kompas. 2008. ‘Firm Efficiency in a Transitional Economy: evidence from Vietnam’. The Asian Economic Journal. Vol. 22, Issue. 1, 47-66.

Teaching:

 1. Statistics Theory
 2. Surveys in Social Research
 3. Business StatisticsTrang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 101- 102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 04.36280280/5107; 6001 - Website: http://apim.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn