Tiếng Việt    English
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN

Ngày đăng: 08/10/2014 14:28:0

NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN

Hoạt động Nghiên cứu và Phát triển của Viện chuyên sâu về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh quốc tế, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và các nước châu Á – Thái Bình Dương. Những kết quả nghiên cứu của Viện là cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách kinh tế - đối ngoại của Đảng và nhà nước, là tri thức quý báu cho tổ chức, doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam tham khảo và sử dụng, và là nền móng cho nhiều bài báo công bố trên tạp chí quốc tế.

 

Nghiên cứu chính sách 
Cán bộ và cộng tác viên của Viện tham gia các đề tài nghiên cứu trực tiếp phục vụ cho việc hoạch định chính sách của Đảng và nhà nước. Các nghiên cứu này thường được thông qua các đề tài nghiên cứu các cấp, các đề tài nghiên cứu theo đơn đặt hàng, hoặc nghiên cứu tư vấn. Một số hướng nghiên cứu chủ yếu bao gồm:

 
-     Nghiên cứu về quản trị điều hành trong khu vực công, ví dụ trong Giáo dục, Y tế, hay Quản lý đất đai
-     Nghiên cứu về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và các chính sách thúc đẩy doanh nghiệp cam kết và thực hiện trách nhiệm xã hội
 
-     Nghiên cứu về chính sách và giải pháp phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt về việc thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân tham gia phòng, chống tham nhũng.
 
Cán bộ nghiên cứu của Viện cùng cán bộ thôn và cán bộ dự án Oxfam (Anh) trong dự án nghiên cứu về Phân cấp quản lý trong giáo dục ở Ninh Thuận
 
PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng trình bày kết quả khảo sát về nguy cơ tham nhũng trong đất đai tại hội thảo do Thanh tra Chính phủ tổ chứcNghiên cứu xuất bản quốc tế

Cán bộ của Viện cũng tích cực nghiên cứu và xuất bản quốc tế, coi việc xuất bản trên các tạp chí quốc tế là hoạt động hội nhập cụ thể nhất trong khoa học. Các công trình được công bố thuộc chủ để khuynh hướng doanh nhân, chia sẻ tri thức trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, v.v. Các công trình của cán bộ Viện đã được công bố trên nhiều tạp chí quốc tế có uy tín như: Journal of International Business Studies, Journal of World Business, Journal of Business Venturing, Entrepreneurship Theory and Practice, Journal of International Management, và Human Resource Management Review. 

 Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 101- 102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 04.36280280/5107; 6001 - Website: http://apim.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn