Tiếng Việt    English
LIÊN HỆ

Địa chỉ liên hệ Viện quản lý Châu Á –Thái Bình Dương

Ngày đăng: 08/06/2011 10:11:11

Viện quản lý Châu Á –Thái Bình Dương,
Địa chỉ Phòng 101- 102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại (84) 04.36280280/ / 5107; 6001
Email apim@neu.edu.vn
Website http://www.apim.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

hd wallpapers || Free HD Wallpapers || Play Free Games || Funny Games || Naruto ShippuudenTrang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 101- 102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 04.36280280/5107; 6001 - Website: http://apim.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn