Tiếng Việt    English
LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 01 năm 2019 (Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019)

Ngày đăng: 02/01/2019 9:31:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM 2019
(Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 31/12/2018

Nghỉ theo Thông báo số 1845/TB-ĐHKTQD ngày 21/12/2018

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 01/01/2019

Nghỉ theo Thông báo số 1845/TB-ĐHKTQD ngày 21/12/2018

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 02/01/2019

08h00

Tiếp và làm việc với Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB) và đại diện Coninco, Tổng Công ty 36.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A tầng 5  nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h00

Tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Him Lam.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH), Trung, Mạnh (P.QTTB).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A tầng 5  nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Ban quản lý dự án Thư viện điện tử dùng chung.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng thành viên Ban quản lý dự án.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5  nhà A1

Thư ký dự án

14h00

Họp đoàn công tác khảo sát và ký kết công nhận tín chỉ với một số trường đại học trong nước.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Thủy, Đức, Hoàng, H.Hà (P.QLĐT); Ngọc (P.TCCB); Chi, Mai (P.TCKT); Dũng, Phương (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5  nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với Tập đoàn Vingroup.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng); cùng lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.QLKH, K.BĐS&KTTN, K.QTKD, K.KT&QLNNL, V.TM&KTQT, K.Marketing, K.DL&KS

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5  nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác xây dựng Quy trình thu học phí và thanh toán cho các đơn vị liên kết VLVH.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Chi, Hà, Mai (P.TCKT) và cán bộ, viên chức K.ĐHTC.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5  nhà A1

P.TCKT, K.ĐHTC
chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp tổ công tác xây dựng Đề án mua gói bảo hiểm tổng thể cho cán bộ, viên chức của trường.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các Thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5  nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 03/01/2019

08h00

Phòng Quản lý Đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về Dự kiến thông tin tuyển sinh Đại học hệ Chính quy năm 2019.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu, Thủy, Tạo, Hoàng Hà, Đức (P.QLĐT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.

Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 1046/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5  nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

10h30

Phòng Hợp tác Quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu kết quả thẩm định Hồ sơ đề nghị phê duyệt Chương trình LKĐT Thạc sĩ Kế toán và Tài chính giữa Trường ĐHKTQD và ĐH Cardiff Metropolitan (Anh).

Ban Giám hiệu, đ/c Hà (Chủ tịch HĐT), cùng các đ/c: Tùng, Long, Trang (P.HTQT); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TH); Tùng (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp rà soát quy trình mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Thọ (P.TCCB); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Thành, Thể, Hưng, T.Anh, Hoà, Thắng (V.ĐTSĐH).

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5  nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB) và đại diện Coninco, Tổng Công ty 36.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A tầng 5  nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tập thể lãnh đạo trường đánh giá nhiệm kỳ công tác Trưởng đơn vị nhóm 1, 3.

Đ/c Đạt (Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng), Ban Giám hiệu, đ/c Hà (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Tổ công tác thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng đơn vị nhóm 1,3 của Trường.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A tầng 5  nhà A1

P.TCCB, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 04/01/2019

08h00

Họp Đảng ủy trường về công tác cán bộ.

Đ/c Đạt (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Đảng ủy và đ/c Ngọc (P.TCCB), Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Trần Thọ Đạt

Phòng họp A tầng 5  nhà A1

P.TCCB, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Báo cáo chủ trương xây dựng sân bóng rổ cho sinh viên.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV), Vân (BM.GDTC), Chi (P.TCKT), Trung (P.QTTB), Dũng (P.TH); Tuấn (TT.DVHTĐT), Linh (Đoàn TN), Sơn (Hội SV).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5  Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h30

Ban Giám hiệu làm việc với phòng Truyền thông.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thọ, Ngọc (P.TCCB); Dũng (P.TH) và cán bộ, viên chức phòng Truyền thông.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5  Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thọ (P.TCCB).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thọ (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Quang (K.ĐHTC); Thành (V.ĐTSĐH); Nghĩa (P.TT); Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Cường (P.BV); Hà (P.CTCT&QLSV); Quốc (TT.TTTV); Tuấn (V.CNTTKT); Vinh (TT.ĐTTX); Tuấn (TT.DVHTĐT); Nhượng (TT.ĐTTTCLC&POHE); Linh (ĐTN); Hưng (Trạm YT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 05/01/2019

08h00

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh hệ ĐTTX NEU-Elearning đợt 6 năm 2018 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; TT.ĐTTX và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

13h30

Trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động thể thao cho CB,VC và giao lưu thể thao với Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái (đơn vị liên kết đào tạo với Trường).

Đ/c Hà (Chủ tịch Hội đồng trường), đ/c Đồng (Chủ tịch CĐT), cùng các đ/c: Thành (V.ĐTSĐH); Quang (K.ĐHTC) và Ban TV CĐT, đ/c Vân và thành viên Ban Thể thao (CĐT), đại diện các CLB Bóng đá, Cầu lông-Bóng bàn, Tennis và các đ/c có Giấy mời.

Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Thanh Hà

Trường CĐ Nghề Yên Bái

Ban Thể thao CĐT chuẩn bị tài liệu (Xe đón lúc 09h00 tại Nhà A1)

Chủ Nhật 06/01/2019

08h00

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh hệ ĐTTX NEU-Elearning đợt 6 năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; TT.ĐTTX và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Trường Trung cấp Tin học – Kinh tế Sài Gòn

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

17h30

Khai giảng cao học khóa 8 (đợt 2) - Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Công đoàn trường, Đoàn TN, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá luân văn thạc sĩ và các đồng chí quan tâm.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thông báo

- 08h30 thứ Tư, ngày 02/01/2019. Tiếp và làm việc với TS. Dennis Vossen - Viện trưởng Viện Tài chính & Kế toán Trường ĐH Saxion Hà Lan về các chương trình hợp tác giữa hai bên: chuyển tiếp sinh viên 2+2 và 3+1. Thành phần: Cán bộ, viên chức TT.ĐT TTCLC&POHE. Chủ trì: PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Giám đốc. Địa điểm: Phòng 309 Nhà A1. TT.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
- 08h30 - 16h30 thứ Năm, ngày 03/01/2019. Thống nhất dữ liệu đào tạo phần mềm Quản lý đào tạo PSC UIS. Thành phần: Viện đào tạo Sau đại học, đ/c Nguyễn Văn Hướng, Phạm Tiến Đức (Công ty PSC), Tổ thư ký và tổ kỹ thuật triển khai phần mềm tổng thể. Chủ trì: PGS. TS Lê Trung Thành, Viện trưởng Viện đào tạo sau đại học. Địa điểm: Viện đào tạo Sau đại học.
- 14h00 - 17h00 thứ Năm, ngày 03/01/2019. Báo cáo kết quả hiệu chỉnh các chức năng theo yêu cầu và thống nhất lịch mở lớp tập huấn phần mềm Một cửa các dịch vụ hành chính công PSC. Thành phần: Phòng Tổng hợp, đ/c Dương Văn Toàn, Trương Phụng Tiên (Công ty PSC), Tổ thư ký và tổ kỹ thuật triển khai phần mềm tổng thể. Chủ trì:  ThS. Bùi Đức Dũng - Trưởng phòng Tổng hợp. Địa điểm: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1.
- 08h30 - 11h30 đến 14h00 - 16h30 thứ Sáu, ngày 04/01/2019. Tập huấn và hỗ trợ sử dụng Phân hệ quản lý Thông tin sinh viên - Phần mềm Quản lý đào tạo PSC UIS. Thành phần: Viện đào tạo Sau đại học, Nguyễn Minh Hoàng, Phạm Tiến Đức (Công ty PSC), Tổ thư ký và tổ kỹ thuật triển khai phần mềm tổng thể. Chủ trì: PGS.TS Lê Trung Thành - Viện trưởng Viện đào tạo sau đại học. Địa điểm: Viện đào tạo Sau đại học.
- 08h30 - 16h30 thứ Bảy, ngày 05/01/2019. Hỗ trợ vận phần mềm Một cửa các dịch vụ hành chính công PSC. Thành phần: Phòng Tổng hợp, đ/c Dương Văn Toàn, Trương Phụng Tiên (Công ty PSC), Tổ thư ký và tổ kỹ thuật triển khai phần mềm tổng thể.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú:

 Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 1502 - 1505, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 024.36280280/ 6550, 6551 - Website: http://apim.neu.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn