Tiếng Việt    English
LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 52 năm 2018 (Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018)

Ngày đăng: 24/12/2018 12:34:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 NĂM 2018
(Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 24/12/2018

08h00

Họp xếp loại đánh giá đảng viên và tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ năm 2018.

Đ/c Đạt (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

Bí thư Đảng ủy Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo về việc góp ý Đề án tổ chức đào tạo theo danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT; Xin ý kiến về việc xây dựng Đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ứng dụng ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (mã ngành 8810103).

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo theo Quyết định số  68/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/01/2018 của Hiệu trưởng và các đ/c: Triệu, Thủy, Đức (P.QLĐT); Hoàng, Ngọc (K.DL&KS).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH, P.QLĐT, K.DLKS
chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng KHCV và DTNS năm 2019.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp rà soát quy trình quyết toán đề tài cấp Bộ năm 2018.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hà, Hà (P.TCKT); Thành, Vân, yến (P.QLKH) và các chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2018.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

15h00

Tiếp và làm việc với Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico về triển khai hoạt động năm 2019.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TH, P.QLĐT, P.TT.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác xây dựng Quy trình thu học phí và thanh toán cho đơn vị  liên lết đào tạo hệ VLVH của Trường.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Quang, Hữu (K.ĐHTC) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 25/12/2018

08h00

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thủy (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Hà, Hải, Phương (P.CTCT&QLSV); Sơn (Hội SV); Nh.Linh (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Tổ công tác xây dựng KHCV và DTNS năm 2019.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Thường trực HĐTS Sau đại học năm 2019.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thọ (P.TCCB); Thành, Thể, Hưng (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng đơn vị thuộc Trường.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác rà soát và xét thôi học cho sinh viên hệ VLVH của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thọ (P.TCCB); Chi, Mai, Trang (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Tùng (P.KT&ĐBCLGD) và các bộ, viên chức K.ĐHTC.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác ký chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp thảo luận phương án xây dựng sân bóng đá do các cựu sinh viên tài trợ.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện Công đoàn trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.CTCTQLSV, P.TCKT, đ/c Quý Long (V.KTKT) và các cựu sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 26/12/2018

08h00

Toạ đàm khoa học “Kinh doanh số: Xu hướng phát triển và nhu cầu nguồn nhân lực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.

Ban Giám hiệu, cùng các thành viên nhóm xây dựng Chương trình theo Quyết định số 762/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/8/2018 của Hiệu trưởng và các đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Ban Thư ký chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Tổ công tác xây dựng KHCV và DTNS năm 2019.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

10h00

Ban Giám hiệu làm việc với các đơn vị về công tác mở ngành, chương trình đào tạo mới.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu, Đức (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Thọ (P.TCCB); Chi (P.TC-KT); Đức, Khâm, Tuấn (V.NH-TC); Ánh (V.KT-KT); Hoàng (K.DLKS); Minh (K.Toán KT); Hương (V.QTKD); Hải (K.Tin học KT); Tuấn (V.CNTT KT); Bích (K.Thống kê); Nhượng (TT.ĐT TT,CLC&POHE).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp về quản lý đất đai của Nhà trường.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐT); Khâm (Trưởng ban TTND); Dũng, Thanh (P.TT-PC); Trung, Thanh (P.QTTB); Dũng (P.TH); Thọ (P.TCCB).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp báo cáo tiến độ triển khai phần mềm tổng thể quản trị đại học.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.QLĐT, P.QTTB, K.ĐHTC, TT.ĐTTX, Tổ thư ký, Tổ kỹ thuật và đại diện lãnh đạo Công ty PSC.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Viện CNTTKT chuẩn bị tài liệu.

Thứ Năm 27/12/2018

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng KHCV và DTNS năm 2019.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ - đợt 8 năm 2018.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Quang, Hữu, Luých, Thanh (K.ĐHTC); Dũng (P.TH); Thọ (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC); Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp xét tuyển nghiệp hệ đào tạo từ xa đợt 6 năm 2018.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo quyết định số 904/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/12/2017 của Hiệu Trưởng; các đ/c: Hiếu (K.QTKD),  Ánh (V.KTKT), Nam (K.Luật) và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h00

Thảo luận về Dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2019 - 2030.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn TN, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường, các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

15h00

Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Hội Cựu chiến binh.

Đ/c Dong (Chủ tịch Hội CCB), cùng các hội viên của Hội cựu chiến binh.

Chủ tịch Hội Cựu chính binh Nguyễn Quang Dong

Tầng 3 Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo

Hội CCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 28/12/2018

08h00

Hội thảo khoa học “Định hướng và giải pháp giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ xã hội ở Việt Nam”.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Đề tài cấp Nhà nước KX04.17/16-20 và các đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thành phố Bắc Ninh

BCN Đề tài chuẩn bị
(Xe đón Đại biểu lúc 07h00 tài sảnh Nhà A1)

08h30

Họp Tổ công tác xây dựng KHCV và DTNS năm 2019.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thọ (P.TCCB).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thọ (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Quang (K.ĐHTC); Thành (V.ĐTSĐH); Nghĩa (P.TT); Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Cường (P.BV); Hà (P.CTCT&QLSV); Quốc (TT.TTTV); Tuấn (V.CNTTKT); Vinh (TT.ĐTTX); Tuấn (TT.DVHTĐT); Nhượng (TT.ĐTTTCLC&POHE); Linh (ĐTN); Hưng (Trạm YT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 29/12/2018

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật 30/12/2018

 

 

 

 

 

 

Thông báo

- 14h00 thứ Hai, ngày 24/12/2018. Làm việc với Viện Ngân hàng - Tài chính về công tác kiểm định Chương trình TT, CLC & POHE theo chuẩn ACBSP, Hoa Kỳ. Thành phần: Đại diện lãnh đạo Viện NHTC, đại diện lãnh đạo bộ môn triển khai Chương trình kiểm định, các đồng chí phụ trách kiểm định của Viện NHTC; Trung tâm ĐT TT,CLC&POHE. Chủ trì: PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Giám đốc TTĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 909 Nhà A1. TT.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
- 15h00 thứ Hai, ngày 24/12/2018: Tổ công tác kiểm tra chương trình LKĐT làm việc với Viện Quản trị Kinh doanh về chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh liên kết với Trường ĐH Andrews, Hoa Kỳ. Thành phần: Long, Quỳnh Anh (P.HTQT), Phượng (P.TCCB), Hòa (P.KT&ĐBCLGD), Tuấn Anh (V.ĐTSĐH), Hương, Hạnh (V.ĐTQT). Chủ trì: Ths. Phạm Sỹ Long - Phó Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 107 Nhà 12. Tổ công tác chuẩn bị tài liệu.
- 09h00 thứ Ba, ngày 25/12/2018. Làm việc với Viện Kế toán - Kiểm toán về công tác kiểm định Chương trình TT, CLC & POHE theo chuẩn ACBSP, Hoa Kỳ. Thành phần: Đại diện lãnh đạo Viện KT-KT, đại diện lãnh đạo bộ môn triển khai CT kiểm định, các đồng chí phụ trách kiểm định của Viện KT-KT; Trung tâm ĐT TT,CLC&POHE. Chủ trì: PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Giám đốc TTĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 1110 Nhà A1. TT.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
- 09h30 thứ Ba, ngày 25/12/2018: Tổ công tác kiểm tra chương trình LKĐT làm việc với Viện Đào tạo Quốc tế về chương trình Cao học Việt Bỉ liên kết với Trường Quản lý Solvay Brussels, ĐHTH Tự do Bruxelles, Bỉ. Thành phần: Long, Quỳnh Anh (P.HTQT), Phượng (P.TCCB), Hòa (P.KT&ĐBCLGD), Tuấn Anh (V.ĐTSĐH), Đảm, Bảy, Oanh (V.ĐTQT). Chủ trì: Ths. Phạm Sỹ Long - Phó Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 306 Nhà A1. Tổ công tác chuẩn bị tài liệu.
- 14h00 thứ Ba, ngày 25/12/2018: Tổ công tác kiểm tra chương trình LKĐT làm việc với Viện Đào tạo Quốc tế về chương trình Thạc sĩ Quản trị Thông tin, chuyên ngành Quản trị Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp liên kết với Trường ĐH Koblenz-Landau, CHLB Đức. Thành phần: Long, Quỳnh Anh (P.HTQT), Phượng (P.TCCB), Hòa (P.KT&ĐBCLGD), Tuấn Anh (V.ĐTSĐH), Đảm, Bảy, Oanh (V.ĐTQT). Chủ trì: Ths. Phạm Sỹ Long - Phó Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 306 Nhà A1. Tổ công tác chuẩn bị tài liệu.
- 14h30 thứ Ba, ngày 25/12/2018. Làm việc với Khoa Du lịch và Khách sạn về công tác kiểm định Chương trình TT, CLC & POHE theo chuẩn ACBSP, Hoa Kỳ. Thành phần: Đại diện lãnh đạo Khoa DL&KS, đại diện lãnh đạo bộ môn triển khai CT kiểm định, các đồng chí phụ trách kiểm định của Khoa DL&KS; Trung tâm ĐT TT,CLC&POHE. Chủ trì: PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Giám đốc TTĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Nhà A1. TT.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
- 15h00 thứ Ba, ngày 25/12/2018: Tổ công tác kiểm tra chương trình LKĐT làm việc với Viện Đào tạo Quốc tế về chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cao cấp ESG UQAM Executive MBA liên kết với ĐH Quebec, tại Montreal, Canada. Thành phần: Long, Quỳnh Anh (P.HTQT), Phượng (P.TCCB), Hòa (P.KT&ĐBCLGD), Tuấn Anh (V.ĐTSĐH), Đảm, Bảy, Oanh (V.ĐTQT). Chủ trì: Ths. Phạm Sỹ Long - Phó Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 306 Nhà A1. Tổ công tác chuẩn bị tài liệu.
- 08h30-11h30 thứ Tư, ngày 26/12/2018: Demo và Khảo sát nghiệp vụ phần mềm Văn phòng điện tử PSC E-office. Thành phần: Phòng Tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tài chính - Kế toán, Tổ thư ký, Tổ kỹ thuật và đ/c Trần Thành Luân (Công ty PSC). Chủ trì: TS. Nguyễn Trung Tuấn - Viện trưởng Viện CNTT KT. Địa điểm: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1. Viện CNTTKT chuẩn bị tài liệu.
- 09h00 thứ Tư, ngày 26/12/2018. Làm việc với Khoa Đầu tư về công tác kiểm định Chương trình TT, CLC & POHE theo chuẩn ACBSP, Hoa Kỳ. Thành phần: Đại diện lãnh đạo Khoa Đầu tư, đại diện lãnh đạo bộ môn triển khai CT kiểm định, các đồng chí phụ trách kiểm định của Khoa Đầu tư; Trung tâm ĐT TT,CLC&POHE. Chủ trì: PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Giám đốc TTĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Văn phòng Khoa Đầu tư. TT.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
- 09h30 thứ Tư, ngày 26/12/2018: Tổ công tác kiểm tra chương trình LKĐT làm việc với Viện Đào tạo Sau Đại học về chương trình Thạc sĩ Quản lý Nguồn nhân lực liên kết với Đại học Paris Ouest Nanterre la Defense, Pháp. Thành phần: Long, Quỳnh Anh (P.HTQT), Phượng (P.TCCB), Hòa (P.KT&ĐBCLGD), Tuấn Anh (V.ĐTSĐH), Hưởng, Thùy Anh (V.ĐTSĐH). Chủ trì: Ths. Phạm Sỹ Long - Phó Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 405 Nhà A1. Tổ công tác chuẩn bị tài liệu.
- 14h00 thứ Tư, ngày 26/12/2018. Làm việc với Khoa Marketing về công tác kiểm định Chương trình TT, CLC & POHE theo chuẩn ACBSP, Hoa Kỳ. Thành phần: Đại diện lãnh đạo Khoa Marketing, đại diện lãnh đạo bộ môn triển khai CT kiểm định, các đồng chí phụ trách kiểm định của Khoa Marketing; TT.ĐTTTCLC&POHE. Chủ trì: PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Giám đốc TT.ĐTTTCLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Nhà A1. TT.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
- 14h00 thứ Tư, ngày 26/12/2018: Tổ công tác kiểm tra chương trình LKĐT làm việc với Viện Ngân hàng - Tài chính về chương trình Cử nhân Công nghệ Tài chính liên kết với ĐH Á Châu, Đài Loan. Thành phần: Long, Quỳnh Anh (P.HTQT), Phượng (P.TCCB), Hòa (P.KT&ĐBCLGD), Đức (P.QLĐT), Đức (P.QLĐT), Đức, Tuấn, Phương, Phượng, Bảo, Vân (V.NHTC) Chủ trì: Ths. Phạm Sỹ Long - Phó Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 909 Nhà A1. Tổ công tác chuẩn bị tài liệu.
- 15h00 thứ Tư, ngày 26/12/2018: Tổ công tác kiểm tra chương trình LKĐT làm việc với Viện Ngân hàng - Tài chính về chương trình Thạc sĩ Điều hành Quản trị Kinh doanh liên kết với ĐH Quản trị Paris, Pháp. Thành phần: Long, Quỳnh Anh (P.HTQT), Phượng (P.TCCB), Hòa (P.KT&ĐBCLGD), Đức (P.QLĐT), Tuấn Anh (V.ĐTSĐH), Đức, Tuấn, Phương, Phượng, Bảo, Vân (V.NHTC) Chủ trì: Ths. Phạm Sỹ Long - Phó Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 909 Nhà A1. Tổ công tác chuẩn bị tài liệu.
- 08h30-16h30 thứ Năm ngày 27/12/2018: Demo các chức năng đã hiệu chỉnh theo yêu cầu phần mềm Một cửa các dịch vụ hành chính công PSC Onegate. Thành phần: Phòng tổng hợp, Tổ thư ký, Tổ kỹ thuật và đ/c Dương Văn Toàn (Công ty PSC). Chủ trì: ThS. Bùi Đức Dũng - Trưởng phòng tổng hợp. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. Viện CNTTKT chuẩn bị tài liệu.
- 08h00 thứ Năm, ngày 27/12/2018. Làm việc với Khoa Quản trị kinh doanh về công tác kiểm định Chương trình TT, CLC & POHE theo chuẩn ACBSP, Hoa Kỳ. Thành phần: Đại diện lãnh đạo Khoa QTKD, đại diện lãnh đạo bộ môn triển khai CT kiểm định, các đồng chí phụ trách kiểm định của Khoa QTKD; TT.ĐTTTCLC&POHE. Chủ trì: PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Giám đốc TTĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 1003 Nhà A1. TT.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
- 09h30 thứ Năm, ngày 27/12/2018. Làm việc với Viện Quản trị kinh doanh về công tác kiểm định Chương trình TT, CLC & POHE theo chuẩn ACBSP, Hoa Kỳ.. Thành phần: Đại diện lãnh đạo Viện QTKD, đại diện lãnh đạo bộ môn triển khai CT kiểm định, các đồng chí phụ trách kiểm định của Viện QTKD; Trung tâm ĐT TT,CLC&POHE. Chủ trì: PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Giám đốc TTĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Nhà A1. TT.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
- 09h30 thứ Năm, ngày 27/12/2018: Tổ công tác kiểm tra chương trình LKĐT làm việc với Viện Đào tạo Quốc tế về chương trình Cử nhân Quốc tế liên kết với Học viện TMC, Tổ chức Pearson và ĐH West of England. Thành phần: Long, Quỳnh Anh (P.HTQT), Phượng (P.TCCB), Hòa (P.KT&ĐBCLGD), Đức (P.QLĐT), Đảm, Lan, Oanh (V.ĐTQT). Chủ trì: Ths. Phạm Sỹ Long - Phó Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 306 Nhà A1. Tổ công tác chuẩn bị tài liệu.
- 08h00 thứ Sáu, ngày 28/12/2018. Tổ chức buổi nói chuyện với diễn giả GS. Edwald Mentink - Trường Đại học Saxion Hà Lan với chủ đề “Internal Control”. Thành phần: Sinh viên chương trình Tiên tiến khóa 59. Chủ trì: PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Giám đốc TTĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 908 Nhà A2. TT.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
- 14h00 thứ Năm, ngày 27/12/2018: Tổ công tác kiểm tra chương trình LKĐT làm việc với Viện Đào tạo Quốc tế về chương trình Cử nhân Quốc tế liên kết với Học viện TMC, Tổ chức Pearson và ĐH Sunderland. Thành phần: Long, Quỳnh Anh (P.HTQT), Phượng (P.TCCB), Hòa (P.KT&ĐBCLGD), Đức (P.QLĐT), Đảm, Lan, Oanh (V.ĐTQT). Chủ trì: Ths. Phạm Sỹ Long - Phó Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 306 Nhà A1. Tổ công tác chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú:

 Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 1502 - 1505, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 024.36280280/ 6550, 6551 - Website: http://apim.neu.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn