Tiếng Việt    English
LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 51 năm 2018 (Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018)

Ngày đăng: 17/12/2018 8:53:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 NĂM 2018
(Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 17/12/2018

07h30-17h00

Đảng ủy bộ phận, Chi ủy, Chi bộ (nơi không có Chi ủy) đánh giá Đảng bộ, Đảng ủy Trường và Chi ủy, Chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Đ/c Đạt (Bí thư Đảng ủy), cùng Đảng ủy bộ phận, Chi ủy và đảng viên Chi bộ (nơi không có Chi ủy);
Lưu ý: Các tổ chức Đảng trực thuộc nhận Phiếu đánh giá tại Văn phòng Đảng-Đoàn thể từ 7h30 đến 9h00. Kiểm điểm của Chi ủy và Chi bộ đã được gửi qua email của đ/c Bí thư CB,ĐB.

Bí thư Đảng ủy Trần Thọ Đạt

Văn phòng các đơn vị

Bí thư Đảng ủy bộ phận chủ trì HN Đảng ủy bộ phận; Bí thư Chi bộ chủ trì HN Chi ủy/Chi bộ

14h00-16h00

Tiếp công dân.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

18h00

Khai giảng lớp Lý luận chính trị Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các học viên đối tượng kết nạp Đảng (Đợt 2 - 2018).

Ban Giám hiệu, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; các đ/c: Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Đồng, Liên Dinh (VP.Đ-ĐT); Linh (Bí thư Đoàn TN); Công (K.LLCT); các đ/c Giảng viên lớp học và toàn thể học viên lớp học.

Bí thư Đảng ủy Trần Thọ Đạt

Hội trường A

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

Thứ Ba 18/12/2018

08h30

Gặp mặt tri ân viên chức, người lao động nghỉ hưu năm 2018.

Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội CCB, đại diện lãnh đạo các đơn vị và các viên chức, người lao động nghỉ hưu từ 1/1/2018 đến 31/12/2018. 

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G      Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp với Tạp chí Cộng sản về phối hợp tổ chức Hội thảo.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hương (P.QLKH); Thọ, Tú (P.TCCB);  và đại diện Tạp chí Cộng sản.

Hiệu trưởng
Trần Thọ Đạt

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 19/12/2018

08h00

Họp Thường trực HĐTS Sau đại học năm 2018 và 2019.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thọ (P.TCCB); Thành, Thể, Hưng, Hưởng (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h00

Trung tâm Đào tạo tiên tiến CLC&POHE báo cáo Ban Giám hiệu và thường trực Hội đồng khoa học về kiểm định Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE.

Ban Giám hiệu; cùng lãnh đạo các đơn vị: P.KT&ĐBCLGD; P.TCCB, P.TCKT; P.TH; P.QLKH; P.QLĐT; V.QTKD; Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện; đại diện lãnh đạo bộ môn triển khai Chương trình kiểm định theo tiêu chuẩn ACBSP; các cán bộ phụ trách kiểm định và TT.ĐTTTCLC&POHE.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp tổ công tác xây dựng kế hoạch năm 2019.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị phổ biến, quán triệt Quy chế đánh giá, phân loại đơn vị trực thuộc Trường, viên chức, người lao động.

Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội CCB, cùng Bí thư các Đảng ủy bộ phận, Bí thư Chi bộ, Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Trường; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Trưởng Bộ môn, Chánh văn phòng và tương đương.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Hội trường A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Tiếp và làm việc với Trường Đại học Công nghiệp Vinh.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH), Thọ (P.TCCB), Triệu (P.QLĐT), Thành (V.ĐTSĐH), Hoàng (K.DL&KS), Tùng (P.HTQT), Nghĩa (P.TT), Thìn (TT.ĐTLT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo G      Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng thi Tiếng Anh tương đương trình độ B1, B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.NNKT K.NNKT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 20/12/2018

08h00

Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu về Đề án tổ chức đào tạo theo danh mục giáo dục đào tạo cấp IV của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Thủy, Đức (P.QLĐT); Thọ (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (K.KTH); Mai (K.KT&QLNNL); Nam (K.Luật); Hiếu (K.QTKD); Minh (K.Toán KT); Đức (V.NH-TC); Bích (K.Thống kê); Lợi (V.TM&KTQT); Thông (K.Marketing); Nhượng (TT.ĐTTTCLC&POHE).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp tổ công tác xây dựng kế hoạch năm 2019.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

09h30

Phòng Quản lý Đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch khảo sát và tổ chức ký kết công nhận tín chỉ với một số trường đại học tại Việt Nam.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Thủy, Đức (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Thọ (P.TCCB); Chi (P.TC-KT); Tùng (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng tuyển sinh hệ đại học văn bằng 2 chính quy năm 2018.

Đ /c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 446/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/05/2018 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

13h30

Họp Đảng ủy trường về công tác cán bộ.

Đ/c Đạt (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Đảng ủy và đ/c Ngọc (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT)

Bí thư Đảng ủy Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Kiểm điểm, phân loại cá nhân và tập thể lãnh đạo quản lý của Đảng bộ Trường.

Đ/c Đạt (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

Bí thư Đảng ủy Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 21/12/2018

08h00

Họp báo cáo kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 12/2018.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Triệu, Thủy, Đức (P.QLĐT), Tùng, Chung (P.KT&ĐBCLGD), Thùy, Diệp, Huyền (K.NNKT).

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp tổ công tác xây dựng kế hoạch năm 2019.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp triển khai Kế hoạch “Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2018-2019”.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thủy (P.QLĐT); Tuấn (V.CNTTKT); Hà, Hải, Thúy (P.CTCT&QLSV); Sơn (Hội SV); Linh (Đoàn TN).

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h00

Viện Đào tạo Sau đại học báo cáo Ban Giám hiệu về đề xuất hợp tác đào tạo Thạc sỹ Kinh tế quốc tế với Đại học Paris 12.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Lợi (V.TM&KTQT); Thành, Hưng, Hưởng, Th.Anh (V.ĐTSĐH).

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thọ (P.TCCB).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thọ (P.TCCB); Chi (P.TC-KT); Trung (P.QTTB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TT-PC); Quang (K.ĐHTC); Thành (V.ĐTSĐH); Nghĩa (P.TT); Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Cường (P.BV); Hà (P.CTCT&QLSV); Quốc (TT.TTTV); Tuấn (V.CNTTKT); Vinh (TT.ĐTTX); Tuấn (TT.DVHTĐT); Nhượng (TT.ĐTTTCLC&POHE); Linh (ĐTN); Hưng (Trạm YT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm.

Đ/c Cường (Phó hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 22/12/2018

08h30

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ Đào tạo từ xa đợt 3 năm 2018.

Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: K.QTKD, V.KT-KT, V.NH-TC, TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân cử nhân.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Hội trường A

TT
ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội thảo “Quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại diện các đơn vị và các thầy, cô quan tâm.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo G      Nhà A1

Ban tổ chức chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 23/12/2018

 

 

 

 

 

 

Thông báo

- 08h00 thứ Hai, ngày 17/12 đến ngày 22/12/2018. Hoạt động Trải nghiệm quân trường cho sinh viên chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ trì: TS. Đồng Xuân Đảm - Viện trưởng V.ĐTQT.
- 08h30-11h30, 14h00-17h00 thứ Ba, ngày 18/12/2018. Tập huấn Phần mềm Quản lý nguồn nhân lực PSC HRM. Thành phần: Phòng tổ chức cán bộ, đ/c Mẫn (Công ty PSC), Tổ thư ký, Tổ kỹ thuật. TS. Nguyễn Trung Tuấn, Viện trưởng Viện CNTTKT. P.TCCB chuẩn bị.
- 08h30-11h30 thứ Ba, ngày 18/12/2018. Thống nhất nghiệp vụ Phần mềm tuyển sinh online - Nhập học Online, Cài đặt phần mềm cho Trung tâm đào tạo Từ xa. Thành phần: Trung tâm đào tạo Từ xa, đ/c Nguyễn Thị Hoàng Anh (Công ty PSC), Tổ thư ký, Tổ kỹ thuật. Chủ trì: TS. Nguyễn Trung Tuấn, Viện trưởng Viện CNTTKT. Địa điểm: Trung tâm đào tạo Từ xa. TT.ĐTTX cung cấp danh sách user sử dụng phần mềm.
- 09h30 thứ Ba, ngày 18/12/2018: Tổ công tác kiểm tra chương trình LKĐT làm việc với Khoa Quản trị Kinh doanh về chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh 2+2 liên kết với ĐH Dongseo, Hàn Quốc. Thành phần: Long, Quỳnh Anh (P.HTQT), Phượng (P.TCCB), Hòa (P.KT&ĐBCLGD), Đức (P.QLĐT), Hiếu, Điệp (K.QTKD). Chủ trì: ThS. Phạm Sỹ Long - Phó Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 1003 Nhà A1. Ghi chú: Tổ công tác chuẩn bị tài liệu.
- 14h00-17h00 thứ Ba, ngày 18/12/2018. Tập huấn quy trình Quản lý Môn học, Thiết kế chương trình đào tạo, Tổ chức học phần, Lớp học phần cho Khoa đào tạo Trung tâm đào tạo Từ xa. Thành phần: Trung tâm đào tạo Từ xa, đ/c Phạm Tiến Đức (Công ty PSC), Tổ thư ký, Tổ kỹ thuật. Chủ trì: TS. Nguyễn Trung Tuấn, Viện trưởng Viện CNTTKT. Địa điểm: Trung tâm đào tạo Từ xa. TT.ĐTTX chuẩn bị dữ liệu môn học, chương trình đào tạo, lớp học phần.
- 14h00-17h00 thứ Ba, ngày 18/12/2018. Hỗ trợ thao tác trên phần mềm quy trình Quản lý hồ sơ sinh viên, trình nhập học, Quản lý lớp, xử lý học vụ cho Trung tâm đào tạo Từ xa. Thành phần: Trung tâm đào tạo Từ xa, đ/c Nguyễn Thị Hoàng Anh (Công ty PSC), Tổ thư ký, Tổ kỹ thuật. Chủ trì: TS. Nguyễn Trung Tuấn, Viện trưởng Viện CNTTKT. Trung tâm đào tạo Từ xa chuẩn bị dữ liệu, quy chế, quy định về sinh viên.
- 08h30-11h30, 14h00-17h00 thứ Tư, ngày 19/12/2018. Tập huấn Phần mềm Quản lý nguồn nhân lực PSC HRM. Thành phần: Phòng tổ chức cán bộ, đ/c Mẫn (Công ty PSC), Tổ thư ký, Tổ kỹ thuật. Chủ trì: TS. Nguyễn Trung Tuấn, Viện trưởng Viện CNTTKT. P.TCCB chuẩn bị.
- 14h00 thứ Tư, ngày 19/12/2018: Tổ công tác kiểm tra chương trình LKĐT làm việc với Khoa Toán Kinh tế về chương trình Cử nhân và Thạc sĩ chuyên ngành Định phí Bảo hiểm và Tài chính liên kết với ĐH Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1, Pháp. Thành phần: Long, Quỳnh Anh (P.HTQT), Phượng (P.TCCB), Hòa (P.KT&ĐBCLGD), Đức (P.QLĐT), Tuấn Anh (V.ĐTSĐH), Dong, Thế, Thắm (K.Toán). Chủ trì: Ths. Phạm Sỹ Long - Phó Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 1109-A1. Ghi chú: Tổ công tác chuẩn bị tài liệu.
- 14h00 thứ Năm, ngày 20/12/2018: Tổ công tác kiểm tra chương trình LKĐT làm việc với Viện Kế toán-Kiểm toán về chương trình Cử nhân Kế toán-Tài chính liên kết với ĐH York St John, Anh. Thành phần: Long, Quỳnh Anh (P.HTQT), Phượng (P.TCCB), Hòa (P.KT&ĐBCLGD), Đức (P.QLĐT), Ánh, Hùng, Hạnh, Linh, Dương (V.KTKT). Chủ trì: Ths. Phạm Sỹ Long - Phó Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 1112-A1. Ghi chú: Tổ công tác chuẩn bị tài liệu.
- 15h00 thứ Năm, ngày 20/12/2018: Tổ công tác kiểm tra chương trình LKĐT làm việc với Viện Kế toán - Kiểm toán về chương trình Cử nhân Kế toán và Kế toán - Tài chính liên kết với ĐH Cardiff Metropolitan, Anh. Thành phần: Long, Quỳnh Anh (P.HTQT), Phượng (P.TCCB), Hòa (P.KT&ĐBCLGD), Đức (P.QLĐT), Ánh, Hùng, Hạnh, Linh, Dương (V.KTKT). Chủ trì: Ths. Phạm Sỹ Long - Phó Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 1112-A1. Ghi chú: Tổ công tác chuẩn bị tài liệu.
- 08h30 thứ Sáu, ngày 21/12/2018. Gặp mặt kỷ niệm 74 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 - 22/12/2018). Thành phần: Ban Giám Hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Hội cựu chiến binh, Đại diện lãnh đạo các đơn vị, Ban Giám Đốc, Đại diện các đơn Học Viện Hậu Cần. Chủ trì: Đại tá Phạm Văn Hùng - Trưởng khoa. Địa điểm: Văn phòng Khoa (Khu nội trú). Khoa Giáo dục Quốc Phòng.
- 08h00 đến 13h00 Chủ nhật, ngày 23/12/2018: Ngày hội tư vấn tuyển sinh (Open day) chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU. Thành phần: toàn thể cán bộ, viển chức V.ĐTQT, thí sinh và gia đình quan tâm. Chủ trì: TS. Đồng Xuân Đảm; Địa điểm: Tầng 10, giảng đường Nhà A2.
- 08h00 đến 18h00 Chủ nhật, ngày 23/12/2018: Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho Cựu học viên (Master the Future) trong khuôn khổ chương trình Cao học Việt Bỉ ngày 23/12/2018: hoạt động từ thiện tại Trung tâm Hi vọng, Tổ Tân Phú, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bảo vệ Luận án

- 15h00, thứ Hai ngày 17/12/2018: NCS. Nguyễn Văn Hậu bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với đầu tư công tại tỉnh Nam Định”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế chính trị, mã số: 9310102. Địa điểm: P501 Nhà A2, Đại học Kinh tế Quốc dân.
- 08h30, thứ Bảy ngày 22/12/2018: NCS. Hà Duy Hào bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Mối quan hệ giữa sự công bằng trong đánh giá thực hiện công việc và kết quả làm việc của người lao động: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp Hà Nội”, thuộc chuyên ngành: Quản trị nhân lực (Kinh tế lao động), mã số: 9340404. Địa điểm: P501 Nhà A2, Đại học Kinh tế Quốc dân.
- 14h00, Chủ nhật ngày 23/12/2018: NCS. Kethnalong Luangdethmixay bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Gắn kết tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế chính trị, mã số: 9310102. Địa điểm: P501 Nhà A2, Đại học Kinh tế Quốc dân.
- 16h30, Chủ nhật ngày 23/12/2018: NCS. Ngô Thị Kiều Trang bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2, Đại học Kinh tế Quốc dân.
Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:

 Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 1502 - 1505, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 024.36280280/ 6550, 6551 - Website: http://apim.neu.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn