Tiếng Việt    English
LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 50 năm 2018 (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018)

Ngày đăng: 10/12/2018 9:15:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM 2018
(Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 10/12/2018

07h30

Ban Giám hiệu nghe các đơn vị báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2018-2019.

Ban Giám hiệu; Thường trực Công đoàn trường, cùng các đ/c: Dũng, Cường, Q.Anh, Nhung, Phương (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Cường (P.BV); Tùng (PSA).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội thảo quốc gia “Thực trạng hệ thống tài chính tiền tệ và những tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam, thuộc đề tài Nhà nước KX01.18/16-20”.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH - Chủ nhiệm Đề tài), các thành viên đề tài và các đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B202 tầng hầm Nhà A2

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường), Dũng (P.TH), Thọ (P.TCCB).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp giao ban.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thọ (P.TCCB); Chi (P.TC-KT); Trung (P.QTTB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TT-PC); Quang (K.ĐHTC); Thành (V.ĐTSĐH); Nghĩa (P.TT); Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Cường (P.BV); Hà (P.CTCT&QLSV); Quốc (TT.TTTV); Tuấn (V.CNTTKT); Vinh (TT.ĐTTX); Tuấn (TT.DVHTĐT); Nhượng (TT.ĐTTTCLC&POHE); Linh (ĐTN); Hưng (Trạm YT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

10h30

Ban Giám hiệu nghe đơn vị tư vấn trình bày phương án trang bị Phòng truyền thống điện tử.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Thọ (P.TCCB); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Tuấn (V.CNTTKT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Thảo luận về chủ đề: “Xây dựng Tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh” trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 10.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TT, P.QTTB, P.TH, đại diện Ban Thường vụ Đoàn TN và Ban Thư ký Hội SV.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h00-16h00

Tiếp công dân.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị phối hợp tổ chức Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào ngày 15-16/12 tại Trường.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TT, P.QLKH, P.QTTB, P.BV, Trạm Y tế, ĐTN, HSV, đại diện PSA và đ/c: Hà, Hải, Dũng (P.CTCT&QLSV).

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo Khoa học quốc tế “Hội nhập quốc tế: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Logistics tại Việt Nam”.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLKH, P.HTQT, P.TT, P.TH, P.QTTB, V.TM&KTQT và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Ban Thư ký Hội thảo theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu phương án tính lương và quyết toán lương.

Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng xét kéo dài thời gian công tác đối với giảng viên có học hàm GS, PGS và giảng viên có học vị Tiến sĩ.

Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Trường tiếp và làm việc với Bà Miriam Tardell, Điều phối viên Dự án EVENT, Đại học Uppsala, Thụy Điển về việc triển khai Dự án EVENT tại Trường.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thọ (P.TCCB), Hải (P.CTCT&QLSV), đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.HTQT, V.QLCA-TBD.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

V.QLCA-TBD chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 11/12/2018

07h30

Hội nghị Đại biểu Cán bộ Công chức, viên chức năm học 2018-2019.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Thành viên Hội đồng trường (là viên chức), Ban chấp hành Công đoàn trường, Ban Thanh tra ND, Trưởng ban Nữ công, Thường vụ Đoàn Thanh niên (là viên chức), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, đại biểu bầu từ các đơn vị và các đồng chí có giấy mời.

Đoàn Chủ tịch

Hội trường A2

P.TH, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với Giáo sư Marry Lee - Giám đốc trung tâm Sáng tạo, trường Đại học Tririty - Ireland.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Thắng (P.QLKH).

Hiệu trưởng
Trần Thọ Đạt

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT,P.QLKH chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp với các đơn vị đăng ký tổ chức Hội thảo 2019.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vân, Thảo (P.QLKH) và đại diện lãnh đạo các đơn vị/đề tài có đăng ký tổ chức Hội thảo các cấp năm 2019.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 12/12/2018

08h30

Họp rà soát công tác chuẩn bị làm việc với Đại học Portsmouth - Vương Quốc Anh về các điều kiện đảm bảo chất lượng để mở chương trình liên kết đào tạo Quản trị tài chính.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV) và lãnh đạo V.NH-TC.

Hiệu trưởng
Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.NH-TC chuẩn bị tài liệu

09h00

Gặp gỡ báo chí về ngày Hội khởi nghiệp Quốc gia của HSSV năm 2018 (SV-starup 2018).

Đ/c Nghĩa (Thứ trưởng BGD&ĐT) cùng lãnh đạo Văn phòng Bộ, các Vụ, Cục liên quan, các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ Bộ, các cơ quan báo chí truyền thông, đại diện lãnh đạo Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TH, P.TT, P.QLKH,  ĐTN, HSV.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa

Phòng Hội thảo tầng G  nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng xét kết quả tuyển sinh Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam - Hà Lan, Đợt 2, Khóa 25 năm 2018.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 479/QĐ-ĐHKTQD ngày 25/5/2018 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

V.CSC&QL chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 13/12/2018

08h00

Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu về Chương trình đào tạo Cử nhân Kinh doanh số.

Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số: 762/QĐ - ĐHKTQD ngày 28/8/2018 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

10h00

Phòng Quản trị Thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về phương án cải tạo, sửa chữa các phòng làm việc của Viện Dân số và các vấn đề xã hội.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Hương (Viện QTKD).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng A tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 14/12/2018

07h30

Hội thảo Khoa học quốc tế “Hội nhập quốc tế: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Logistics tại Việt Nam”.

Ban Giám hiệu, cùng cán bộ viên chức V.TM&KTQT, các đại biểu có bài viết, các đại biểu có giấy mời và các nhà khoa học quan tâm.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án phát triển đào tạo hệ VLVH theo học chế tín chỉ của Trường.

Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 904/QĐ-ĐHKTQD, ngày 26/12/2016 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

09h30

Làm việc với Đoàn Kiểm tra đảm bảo chất lượng của Đại học Portsmouth - Vương Quốc Anh về các điều kiện đảm bảo chất lượng triển khai chương trình liên kết đào tạo Quản trị tài chính.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Chi (P.TC-KT); Triệu (P.QLĐT); Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); lãnh đạo V.NH-TC và các đ/c: Đào Tuấn, Huyền, Trâm (V.NH-TC).

Hiệu trưởng
Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.NH-TC chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thọ (P.TCCB).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thọ (P.TCCB); Chi (P.TC-KT); Trung (P.QTTB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TT-PC); Quang (K.ĐHTC); Thành (V.ĐTSĐH); Nghĩa (P.TT); Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Cường (P.BV); Hà (P.CTCT&QLSV); Quốc (TT.TTTV); Tuấn (V.CNTTKT); Vinh (TT.ĐTTX); Tuấn (TT.DVHTĐT); Nhượng (TT.ĐTTTCLC&POHE); Linh (ĐTN); Hưng (Trạm YT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 15/12/2018

08h00

Rà soát công tác tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của sinh viên toàn quốc năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Ban Tổ chức Ngày hội, Bộ GD&ĐT và Phòng CTCT&QLSV.

Bộ GD&ĐT

Hội trường A2; Phòng Hội thảo B1.102 Nhà A2; Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1; Sảnh tầng G Thư viện Phạm Văn Đồng

Ban Tổ chức Ngày hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tài liệu

13h00

Trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo của HSSV và các đơn vị hỗ trợ, đón khách thăm quan.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường và CBGV, SV có quan tâm.

Bộ GD&ĐT

Sảnh tầng G Thư viện Phạm Văn Đồng

Ban Tổ chức Ngày hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 16/12/2018

08h00

Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường và CBGV, SV có quan tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa

Hội trường A2

Ban Tổ chức Ngày hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội thảo định hướng xây dựng hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đối với học sinh THPT - Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường và CBGV, SV có quan tâm.

Đại diện Bộ GD&ĐT

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Ban Tổ chức Ngày hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội thảo Nhiên cứu khoa học nguồn cảm hứng khởi nghiệp - Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường và CBGV, SV có quan tâm.

Đại diện Bộ GD&ĐT

Phòng Hội thảo B1.102 Nhà A2

Ban Tổ chức Ngày hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tài liệu

08h00

Trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo của HSSV và các đơn vị hỗ trợ.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường và CBGV, SV có quan tâm.

Đại diện Bộ GD&ĐT

Sảnh tầng G Thư viện Phạm Văn Đồng

Ban Tổ chức Ngày hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tài liệu

13h00

Chung kết cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp quốc gia của Sinh viên toàn quốc năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường và CBGV, SV có quan tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa

Hội trường A2

Ban Tổ chức Ngày hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tài liệu

13h00

Chung kết cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp quốc gia của Học sinh toàn quốc năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường và CBGV, SV có quan tâm.

Đại diện Bộ GD&ĐT

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Ban Tổ chức Ngày hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tài liệu

17h30

Lễ tổng kết Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường và CBGV, SV có quan tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa

Hội trường A2

Ban Tổ chức Ngày hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tài liệu

Thông báo

- Từ 14h00-17h00 thứ Tư 12/12/2018: Cài đặt phần mềm cho Khoa Đại học Tại chức. Thành phần: TS. Nguyễn Trung Tuấn - V.CNTTKT, Khoa Đại học Tại chức, đ/c Trương Minh Bảo - Công ty PSC. Chủ trì: TS. Nguyễn Trung Tuấn - Viện trưởng V.CNTTKT. Địa điểm: K.ĐHTC.
- 14h00 thứ Tư ngày 12/12/2018: Tổ công tác kiểm tra chương trình LKĐT làm việc với Viện Quản lý Châu Á - Thái Bình Dương về chương trình Thạc sĩ Kinh tế Tài chính liên kết với ĐH Ohio, Hoa Kỳ. Thành phần: Các đ/c: Long, Trang (P.HTQT), Phượng (P.TCCB), Hòa (P.KT&ĐBCLGD), Tuấn Anh (V.ĐTSĐH), Thắng, Thúy (V.QLCA-TBD). Chủ trì: ThS. Phạm Sỹ Long - Phó Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 1504-A1. Tổ công tác chuẩn bị tài liệu.
- Từ 14h00-17h00 thứ Năm 13/12/2018: Tập huấn quy trình Quản lý Môn học, Thiết kế chương trình đào tạo, Tổ chức học phần, Lớp học phần cho Khoa Đại học Tại chức. Thành phần: TS. Nguyễn Trung Tuấn - V.CNTTKT, Khoa Đại học Tại chức, đ/c Nguyễn Văn Hướng - Công ty PSC. Chủ trì: TS. Nguyễn Trung Tuấn - Viện trưởng V.CNTTKT. Địa điểm: K.ĐHTC. K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu.
- 14h00 thứ Năm 13/12/2018: Tổ công tác kiểm tra chương trình LKĐT làm việc với Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE về chương trình Cử nhân Quản trị liên kết với Đại học California San Bernardino, Hoa Kỳ. Thành phần: Các đ/c: Long, Trang (P.HTQT), Phượng (P.TCCB), Hòa (P.KT&ĐBCLGD), Đức (P.QLĐT), Hà, Vũ Anh (TT. ĐTTT, CLC&POHE). Chủ trì: ThS. Phạm Sỹ Long - Phó Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 304-A1. Tổ công tác chuẩn bị tài liệu.
- 09h00 thứ Sáu, ngày 14/12/2018: Tổ công tác kiểm tra chương trình LKĐT làm việc với Khoa Kinh tế học về chương trình Cử nhân Kinh tế học và Tài chính liên kết với ĐH Lincoln, Anh. Thành phần: Các đ/c: Long, Trang (P.HTQT), Phượng (P.TCCB), Hòa (P.KT&ĐBCLGD), Đức (P.QLĐT), Thế Anh (K.KTH). Chủ trì: ThS. Phạm Sỹ Long - Phó Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 803-A1. Tổ công tác chuẩn bị tài liệu.
- Từ 14h00-17h00 thứ Sáu 14/12/2018: Hỗ trợ thao tác trên Phần mềm Quy trình Quản lý hồ sơ sinh viên, quy trình nhập học, Quản lý lớp, xử lý học vụ cho Khoa Đại học Tại chức. Thành phần: TS. Nguyễn Trung Tuấn - V.CNTTKT, Khoa Đại học Tại chức, đ/c Phạm Tấn Lợi - Công ty PSC. Chủ trì: TS. Nguyễn Trung Tuấn - Viện trưởng V.CNTTKT. Địa điểm: K.ĐHTC. K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú:
Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ

 Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 1502 - 1505, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 024.36280280/ 6550, 6551 - Website: http://apim.neu.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn