Tiếng Việt    English
HỢP TÁC

Thông báo V/v tổ chức "Ngày hội việc làm 2011"

Ngày đăng: 08/06/2011 10:12:0

   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
---------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------

Hà Nội, ngày  6 tháng 6 năm 2011

THÔNG BÁO
V/v: Tổ chức “Ngày hội việc làm 2011”

Để tăng cường sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, Khoa Quản trị kinh doanh phối hợp với Tập đoàn Trường Hải tổ chức “Ngày hội việc làm 2011 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với những thông tin cơ bản như sau: 

  1. Thời gian: 8h00’ - 11h00', Thứ 4, ngày 8 tháng 6 năm 2011
  2. Địa điểm: Hội trường A – Đại học Kinh tế Quốc dân
  3. Mục đích: Đây là cơ hội để mỗi sinh viên được tìm hiểu về quy trình tuyển dụng, tham gia dự tuyển và được tuyển dụng trở thành nhân viên của tập đoàn Trường Hải
  4. Đối tượng tham gia dự tuyển: Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân

Trân trọng thông báo !

TRƯỞNG KHOA QTKD

PGS.TS LÊ CÔNG HOATrang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 101- 102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 04.36280280/5107; 6001 - Website: http://apim.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn