Tiếng Việt    English
HỢP TÁC

Uỷ ban chứng khoán nhà nước thông báo tuyển dụng công chức năm 2011

Ngày đăng: 08/06/2011 10:10:12

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2011
 

 

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức tuyển dụng 60 công chức ngạch chuyên viên, nhân viên cho các đơn vị thuộc UBCKNN bao gồm:

 

Thi tuyển tại Hà Nội gồm các chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng (09), Thị trường chứng khoán (03), Tài chính doanh nghiệp (04), Quản trị kinh doanh (03), Kinh tế đối ngoại (05), Kinh tế lao động (01), Toán Thống kê (2), Kế toán – Kiểm toán (05), Luật Kinh tế (07), Tin học (08), Quản lý Hành chính Nhà nước (02), Tiếng Anh (05);
Xét tuyển công chức tại Hà Nội ngành Văn thư lưu trữ (03), Thủ quỹ (02), Y sĩ (01).

 

1. Điều kiện dự tuyển:
Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi, có đủ điều kiện dự tuyển theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; tốt nghiệp đại học chính quy hoặc trên đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) theo đúng chuyên ngành cần tuyển.
Riêng ngạch Văn thư lưu trữ có bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp, Cao đẳng, chuyên ngành Văn thư lưu trữ; ngạch Thủ quỹ có bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp, Cao đẳng, chuyên ngành kế toán; ngạch Y sĩ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng, Đại học Điều dưỡng, Y sĩ đa khoa.
Đối tượng ưu tiên:
- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quan sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được công điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định.

 

2. Nội dung, hình thức và thời gian thi:
Thi tuyển dụng công chức sẽ được tổ chức 2 vòng:
- Vòng 1:
+ Đối với ngạch Chuyên viên (Công chức loại C):
Thi 04 môn: Kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học văn phòng.
+ Đối với ngạch Chuyên viên (Công chức loại C) - Chuyên ngành Công nghệ thông tin:
Thi 03 môn: Kiến thức chung, tin học chuyên ngành, ngoại ngữ.
+ Đối với ngạch Chuyên viên (Công chức loại C) - Chuyên ngành ngoại ngữ Tiếng Anh:
Thi 03 môn: Kiến thức chung, tiếng Anh, tin học văn phòng.

 

-  Vòng 2: Phỏng vấn, dành cho những thí sinh đạt kết quả vượt qua vòng 1.

 

  * Đối với ngạch Chuyên viên (Công chức loại C):
a. Môn Kiến thức chung:
-  Nội dung: Kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế (theo tài liệu Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên của Học viện hành chính Quốc gia); Luật cán bộ, công chức; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBCKNN;
-  Hình thức: Thi viết, thời gian 180 phút.

 

b. Môn Nghiệp vụ chuyên ngành: (02 bài thi: thi viết và thi trắc nghiệm)
- Nội dung: Gồm một trong những nội dung sau (tùy thuộc vào chuyên ngành đăng ký dự thi):
+ Kiến thức về kinh tế, tài chính - ngân hàng, chứng khoán;
+ Kiến thức về luật kinh tế;
+ Kiến thức về kế toán - kiểm toán;
+ Kiến thức về quản lý hành chính nhà nước.
- Hình thức:
+ Thi viết, thời gian 180 phút;
+ Thi trắc nghiệm, thời gian 45 phút.

 

c. Môn Ngoại ngữ:
+ Nội dung: Tiếng Anh, trình độ B;
+ Hình thức: Thi viết, thời gian 90 phút.

 

       d. Môn Tin học văn phòng:
+ Nội dung: Kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Office (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word);
+ Hình thức: Thi trắc nghiệm, thời gian 45 phút.
Lưu ý: môn Ngoại ngữ và Tin học là môn điều kiện chỉ cần đạt từ 50 điểm trở lên, không tính vào tổng số điểm thi.

 

* Đối với ngạch Chuyên viên (công chức loại C) - Chuyên ngành Công nghệ thông tin:

 

a. Môn Kiến thức chung:
+  Nội dung: Kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế (theo tài liệu Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên của Học viện hành chính Quốc gia); Luật cán bộ, công chức; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBCKNN;
+  Hình thức: Thi viết, thời gian 180 phút.

 

      b. Môn Ngoại ngữ:
+  Nội dung: Tiếng Anh, trình độ B;
+  Hình thức: Thi viết, thời gian 90 phút.

 

       c. Môn Tin học chuyên ngành: gồm 01 bài thi viết và 01 bài thi trắc nghiệm.
        + Nội dung:
- Tin học nâng cao (về Hệ điều hành Windows Server và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, về an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin; ngôn ngữ lập trình).
          - Kiến trúc máy tính và mạng máy tính.

 

+ Hình thức:
- Thi viết, thời gian 180 phút:
- Thi trắc nghiệm, thời gian 45 phút.
Lưu ý: môn Ngoại ngữ là môn điều kiện chỉ cần đạt từ 50 điểm trở lên, không tính vào tổng số điểm thi.

 

* Đối với ngạch Chuyên viên (công chức loại C) - Chuyên ngành ngoại ngữ Tiếng Anh:
a. Môn Kiến thức chung:
+  Nội dung: Kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế (theo tài liệu Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên của Học viện hành chính Quốc gia); Luật cán bộ, công chức; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBCKNN;
+  Hình thức: Thi viết, thời gian 180 phút.

 

b. Môn Tiếng Anh:
+ Nội dung:
- Tiếng Anh, trình độ C (có một phần liên quan đến tiếng Anh kinh tế);
        + Hình thức:
- Thi viết, thời gian 180 phút;
- Thi vấn đáp, thời gian 15 phút.

 

       c. Môn Tin học văn phòng:
+ Nội dung: Kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Office (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word);
+ Hình thức: Thi trắc nghiệm, thời gian 45 phút.
Lưu ý: môn Tin học là môn điều kiện chỉ cần đạt từ 50 điểm trở lên, không tính vào tổng số điểm thi.
3. Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn xin dự tuyển (thí sinh đăng ký vào 01 chuyên ngành trên theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND địa phương nơi cư trú hoặc tổ chức nơi đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao Giấy khai sinh có công chứng;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (Bằng tốt nghiệp trung cấp, Cao đẳng, Đại học, trên Đại học kèm bảng kết quả học tập, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học), khi được tuyển dụng phải xuất trình bản chính để kiểm tra;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp, có giá trị trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức: con thương binh, người dân tộc,... (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
- 02 ảnh màu cỡ 4cm X 6cm (chụp trong thời gian gần nhất), từ 03 tháng tính từ thời điểm thông báo thi tuyển, xét tuyển và 02 phong bì có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.
       Hồ sơ dự tuyển được đựng trong 01 túi hồ sơ riêng, ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ và tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ (Hồ sơ không trả lại).

 

Lưu ý:
- Thí sinh tốt nghiệp năm 2011, chưa có bằng tốt nghiệp có thể nộp Giấy Chứng nhận tốt nghiệp (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học) do nhà trường cấp thay thế cho Bằng tốt nghiệp. Khi trúng tuyển phải bổ sung bản sao Bằng tốt nghiệp được công chứng để hoàn thiện hồ sơ.
- Thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển có thể nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế cho chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B:
+ TOEFL 400 trở lên (PBT), 42  trở lên (iBT);
+ IELTS 4.5 trở lên;
+ TOEIC 405 trở lên.
- Thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển có thể nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế cho chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A:
+ TOEFL 347 trở lên (PBT), 19 trở lên (iBT);
+ IELTS 2.0 trở lên;
+ TOEIC 255 trở lên.

 

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 23/5/2011 đến hết ngày 24/6/2011 trong giờ hành chính.
Địa điểm nhận hồ sơ:
Phòng 213, phòng 215 Vụ Tổ chức cán bộ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, số 164 - Trần Quang Khải - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại: 39.340.750 (máy lẻ 205, 206 và 209) gặp chị An, Chị Liên, chị Hà và Anh Trung.

 

5. Thời gian và địa điểm phổ biến nội dung ôn thi:
Thời gian:  8h00 ngày 03/07/2011 Hội đồng tuyển dụng sẽ phổ biến, giới hạn phạm vi nội dung ôn thi; thu lệ phí thi.
Địa điểm: Hội trường C, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán, 234 Lương Thế Vinh, Hà Nội.
Thời gian và địa điểm thi:  dự kiến cuối tháng 7/2011 (Mọi thông tin chi tiết sẽ thông báo trên Giấy báo dự thi).

 

6. Tài liệu ôn thi: 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chuẩn bị tài liệu ôn thi, thí sinh có nhu cầu sẽ mua khi đến nộp hồ sơ.
7. Lệ phí dự thi:
Thí sinh phải nộp lệ phí thi theo quy định (sẽ thông báo trên trang Web www.ssc.gov.vn).

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

 

UBCK.doc

 Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 101- 102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 04.36280280/5107; 6001 - Website: http://apim.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn