Tiếng Việt    English
ĐỘI NGŨ

A.Pro.Dr. Nguyen Quang Hong

Ngày đăng: 28/11/2014 9:57:23

PGS.TS. Nguyễn Quang Hong

Học viện hành chính
Địa chỉ:                                 
Điện thoại: 0976 36 56 56
Email: nqhong@apim.edu.vn

Trình độ giáo dục

-     Tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, VN (2002)
-     Thạc sỹ kinh tế, Đại học Tổng hợp London, Anh, 1997
-     Cử nhân công nghệ, Đại học Bách khoa Hà nội, Việt Nam, 1987

Nghiên cứu: 

-     Lịch sử kinh tế

-     Văn hóa doanh nghiệp
-     Kinh tế học

Ấn phẩm được lựa chọn

-     Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy” . Tạp chí kinh tế và phát triển. Số 155, 2010: tr. 67 – 70.

-     Tăng cường năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam để tiếp nhận có hiệu quả công nghệ từ FDI”- Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 385, 2010: tr.51 – 60. 

-     Phát triển sản phẩm chủ lực của Hà Nội: Vấn đề và kiến nghị - Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 374, 2009: tr.37 – 44. 

-     Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong điều kiện khủng hoảng - Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 6, 2009: tr. 25 – 28. 

-     Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thái lan và Singapore: Kinmh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam - Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, số 361, 2010: tr.37 – 44.

Dạy học: Năm học 2011 - 2012

1.     Lịch sử kinh tế

2.     Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty
3.     Kinh tế học vi môTrang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 1502 - 1505, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 024.36280280/ 6550, 6551 - Website: http://apim.neu.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn