Tiếng Việt    English
ĐỘI NGŨ

» Bach Ngoc Thang, PhD

Ngày đăng: 25/11/2014 15:53:2

TS. Bạch Ngọc Thắng
Giảng viên – Viện Quản lý Châu Á, Thái Bình Dương
Thông tin liên hệ
Điện thoại: 01654431750  Email: thangbn@neu.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu
Ưu tiên một: Tăng trưởng và phát triển kinh tế, Chính sách kinh tế vĩ mô
Ưu tiên hai: Thương mại quốc tế, Quản lý công, Phân tích hiệu quả và năng suất, Kinh tế lượng ứng dụng

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Lý lịch sơ lược

Họ và tên

Bạch Ngọc Thắng

Năm sinh

1980

Nơi sinh

Hà Nội

Địa chỉ liên lạc

Phòng 1504, nhà A1,Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Học vị

Tiến sĩ (2014)

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại/trước khi nghỉ hưu)

Nghiên cứu viên, Giảng viên - Viện Quản lý Châu Á, Thái Bình Dương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Quá trình đào tạo

Bậc Đại học

Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân (2002)

Bậc Thạc sĩ

Kinh tế phát triển, Chương trình cao học kinh tế phát triển Việt Nam-Hà Lan, Viện Nghiên cứu Xã hội (Đại học Erasmus Rotterdam) và Đại học Kinh tế Quốc dân (2005)

Bậc Tiến sĩ

Kinh tế học, Đại học Queensland, Australia (2014)

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Tiếng Anh, Đọc, Viết, Nghe, Nói: Xuất sắc

Quá trình Công tác

2003 - 2009

Giảng viên, Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

2008 – 2009

Giảng viên thỉnh giảng, Khoa Quốc tế học, Đại học Hà Nội

Tháng 9/2012

Giáo viên thỉnh giảng, Đại học Griffith – Cơ sở South Bank

2011 – 2014

Trợ giảng, Trường Kinh tế, Đại học Queensland

2007 – nay

Giảng viên thỉnh giảng, Đại học Troy – Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Hà Nội

2015 – nay

Giảng viên thỉnh giảng, Chương trình MBA Benedictine, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

2014 – nay

Giảng viên, Viện Quản lý Châu Á - Thái Bình Dương, Đại học Kinh tế Quốc dân

Nghiên cứu khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ Sách giáo trình, sách chuyên khảo
Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài

Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước

N.T.Bạch, V.T.Nguyễn, và Q.C.Lê, “Lựa chọn nào cho chính sách tỷ giá của Việt Nam trong năm 2016?”, Kỷ yếu hội thảo “Kinh tế-xã hội Việt Nam trong năm 2015: Cơ hội và thách thức trước thềm hội nhập mới”, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2016

N.T.Bạch, “Lan tỏa R&D trong thương mại ở các ngành sản xuất của Việt Nam” (tiếng Anh), Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Các vấn đề kinh tế và quản trị kinh doanh trong bối cảnh hội nhập”, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015

N.T.Bach, “Phương trình hấp dẫn và doanh nghiệp trong lý thuyết thương mại hiện đại.” Trong T.D. Trần và Q.C. Lê (chủ biên), Lý thuyết kinh tế trong nghiên cứu và ứng dụng. Giáo trình của Chương trình đào tạo tiền tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015.

N.T.Bach, “Cơ cấu tổ chức quản lý dự án ở Công ty TNHH H.S.”  Trong Nghiên cứu tình huống trong quản trị kinh doanh. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010

N.T. Bạch, “Qui trình ươm tạo và cơ chế tài trợ vốn cho vườn ươm doanh nghiệp trong trường đại học”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008

K.M. Nguyễn, T.L Giang, & N.T. Bạch, “Hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam: Tiếp cận phân tích tham số và phi tham số” (tiếng Anh), Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc, số 1/tập 23, 2007

N.T. Bạch, “Phân tích hiệu quả kỹ thuật ngành khách sạn Việt Nam”. Trong K.M. Nguyễn (chủ biên), Hiệu quả kỹ thuật và tăng trưởng năng suất ở Việt Nam: Phân tích tham số và phi tham số. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động xã hội, 2007

N.T. Bạch, “Phân tích hiệu quả kỹ thuật ngành sắt thép Việt Nam”. Trong K.M Nguyễn (chủ biên), Ảnh hưởng của tiến bộ kỹ thuật đến tăng trưởng kinh tế. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2005

Các báo cáo hội thảo, hội nghị quốc tế
Hội thảo thường niên các nhà kinh tế Việt Nam lần thứ 8 (VEAM): “Hiệp định thương mại tư do và lan tỏa R&D Bắc-Nam”. Phiên chuyên đề: Thương mại. Thái Nguyên, Việt Nam. Tháng 6/2015
Hội thảo thường niên các nhà kinh tế Việt Nam lần thứ 7 (VEAM): “Tính động của doanh nghiệp trong thời kỳ tự do hóa gia nhập ngành”. Phiên chuyên đề: Hội nhập kinh tế, Tự do hóa thương mại 1.  TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (đồng thời giữ vai trò làm Trưởng phiên chuyên đề). Tháng 6/2014
Hội thảo khu vực châu Á của Hiệp hội Kinh tế lượng Mỹ (AMES): “Phân bổ không hiệu quả và tăng trưởng trong thời kỳ tự do hóa gia nhập ngành”. Phiên chuyên đề: Năng suất, chu kỳ kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, Đài Loan. Tháng 6/2014
Hội thảo dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ và thị trường việc làm của Hiệp hội kinh tế hoàng gia Anh lần thứ 9: “Phân bổ không hiệu quả và tăng trưởng trong thời kỳ tự do hóa gia nhập ngành”. Phiên chuyên đề: Kinh tế phát triển 5. Luân Đôn, Vương quốc Anh. Tháng 1/2014
Hội thảo khu vực châu Á của Hiệp hội Kinh tế lượng Mỹ (AMES): “Tính động gia nhập và rút lui và tác động đến tăng trưởng năng suất gộp trong ngành sản xuất ở Việt Nam”. Phiên chuyên đề: Doanh nghiệp và công nghệ. Singapore. Tháng 8/2013
Hội thảo khu vực châu Úc của các nhà kinh tế lần thứ 42: “Hiệp định tự do hóa thương mại và thể chế trong lan tỏa R&D Bắc-Nam”. Phiên chuyên đề:  Kinh tế quốc tế 2. Perth, Australia. Tháng 7/2013

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp

Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở Tác động của thể chế quản lý và điều hành cấp tỉnh đến sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân”, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2016
Khóa đào tạo phương pháp nghiên cứu hiện đại “Thiết kế/quản lý hoạt động khảo sát và phân tích hồi qui số liệu đếm”. Gói tài trợ đào tạo này được cung cấp bởi Chương trình Mạng lưới Cựu học viên Học bổng Chính phủ Australia. Chương trình này tài trợ cho các học viên có các đóng góp tiềm năng cho Chiến lược tài trợ phát triển của Chính phủ Australia tại Việt Nam. 2015
Nghiên cứu chính sách chuyên đề về quản trị và hành chính công ở Việt Nam: Kiểm soát tham nhũng ở khu vực công. Gói tài trợ nghiên cứu được cung cấp bởi Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (cùng với Lê Quang Thanh, Nguyễn Văn Thắng, và Lê Quang Cảnh). Đây là một trong ba đề xuất nghiên cứu được chọn thông qua đấu thầu cạnh tranh. 2015
Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước

Tham gia các tổ chức chính trị - xã hội - khoa học

Phản biện, Tạp chí dự báo công nghệ và thay đổi xã hội

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS

Đã hoàn thành: Nguyễn Đức Khiêm (Cao học nghiên cứu quản lý), Trần Thị Liên (Cao học Hà Lan).
Đang thực hiện: Nguyễn Nhân Chính, Lê Minh Tùng (Cao học Hà Lan); Vũ Thị Biên (Cao học nghiên cứu quản lý)

 Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 1502 - 1505, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 024.36280280/ 6550, 6551 - Website: http://apim.neu.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn