Tiếng Việt    English
ĐỘI NGŨ

» A. Prof. Dr. Nguyen Van Thang

Ngày đăng: 25/11/2014 15:52:23


Nguyen Van Thang, Ph.D

 

Viện trưởng (Director)

Viện QL Châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Institute of Management)
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (National Economics University)
Office: # 102, Building # 14
Contact: 0985489976
Email: nguyenvanthang@neu.edu.vn

Học vấn (Education Qualifications)

  • Ph.D. in Management, University of Oregon, USA (2002)
  • MBA, Boise State University, USA, 1995
  • BA in Economic Planning, National Economics University, Vietnam, 1989

Nghiên cứu (Research): Entrepreneurship, Knowledge management, Governance

Một số công trình (Selected Publications)

Nguyen, V. T., Ho, D. B., Le, Q. C., Nguyen, V. H., 2016. Strategic and transactional costs of corruption: Perspectives from Vietnamese firms. Crime, Law, and Social Change, (forthcoming)

Nguyen, V. T., Le, Q. C., Tran, T. B., and Bryant, S., 2015. Citizen participation in city governance: Experience from Vietman. Public Administration and Development, 35: 34 - 45.

Nguyen, V.T., Le, T.B.N., and Bryant, S., 2013. Sub-national institutions, export strategy, and firm performance: A multilevel study of private manufacturing firms in Vietnam. Journal of World Business, 48: 68 - 76

Nguyen, V. T., and Rose, J., 2009. Building trust: Evidence from Vietnamese entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 24: 165 – 182.

Le, T.B.N and Nguyen, V. T., 2009. The Impact of Networking on Bank Financing: The Case of Vietnamese Small and Medium-sized Enterprises. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(4): 867 – 887.

Nguyen, V. T. (2005). Learning to trust: A study of interfirm trust dynamics in Vietnam. Journal of World Business, 40(2): 203-221.
Ralston, D. A.,

Nguyen, V. T., and Napier, N. K. (1999). A Comparative Study of the Work Values of North and South Vietnamese Managers. Journal of International Business Studies, 30(4): 655-672.


Giảng dạy (Teaching):  2017 – 2018

1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (NCS38)

Hướng dẫn bài tập nhóm.doc

Tài liệu bổ sung

Ví dụ Nghiên cứu định tính - Tình huống Sơn La. pdf

Ví dụ Nghiên cứu định lượng - Quản trị địa phương và tham nhũng.pdf

 

Slides

Buổi 1-2: Giới thiệu và Câu hỏi nghiên cứu.pdf

Buổi 3: Khung lý thuyết.pdf

Buổi 5: Thiết kế định lượng.pdf

 

Chuyện thật như đùa

Kỷ niệm Tết.doc

Thầy bói xem voi (viết tiếp chuyện ngày xưa).doc

 

2. PRINCIPLE OF MANAGEMENT (Advanced Education Program) 2017

Tuyển sinh Thạc sĩ Kinh tế Tài chính (1+1) của Đại học Ohio (Mỹ) tại NEU.doc

Mgmt300_Outline_2017.doc

Final Exam Case.doc New (10/5/2017)!

 

Section 1: Introduction

Slide: Introduction to the course.PPT

Video-Echo-Boomer.docx

Section 2: What is management

Slides: What is management.ppt

Case: Flower.pdf

Case: The Mann Gulch Disaster.doc

Section 3: Group and team

Slides: Group and Team.ppt

Johnsonville.docx (for Reference: The video does not have its transcript. You could read this to familar yourself with the video).

Section 4: Environment

Slide: Environment.ppt

Reading: 4 ways Trump Presidency could affect Vietnam.docx

Video: Fakes products in China.doc

Section 5: Planning

Slide: Planning.ppt

Case_Bookstore.doc

Video: Wholefoods.docx

Section 6: Structure and culture

Slides: Structure and culture.ppt

Video: Three Dot com.doc

NEU structure.pdf

Section 7: Motivation and start-up biz

Slide: Motivation.ppt

Video for motivation: SAS

Dr Lee presentation on start-up.pptx

Section 8: Leadership

Slides: Leadership.ppt

Reading: Aung San Suu Kyi.docx

Video: JACKWElCH.DOC

Section 9: Communication & Control

Slides: Communication and Controlling.ppt

Exercise: Giving_negative_feedback.doc

Why my start-up failed.doc

ABOUT THE APPRENTICE.doc

 Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 101- 102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 04.36280280/5107; 6001 - Website: http://apim.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn