Tiếng Việt    English
ĐỘI NGŨ

» A. Prof. Dr. Nguyen Van Thang

Ngày đăng: 25/11/2014 15:52:23


Nguyen Van Thang, Ph.D

 

Viện trưởng (Director)

Viện QL Châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Institute of Management)
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (National Economics University)
Office: # 102, Building # 14
Contact: 0985489976
Email: nguyenvanthang@neu.edu.vn

Học vấn (Education Qualifications)

  • Ph.D. in Management, University of Oregon, USA (2002)
  • MBA, Boise State University, USA, 1995
  • BA in Economic Planning, National Economics University, Vietnam, 1989

Nghiên cứu (Research): Entrepreneurship, Knowledge management, Governance

Một số công trình (Selected Publications)

Nguyen, V. T., Ho, D. B., Le, Q. C., Nguyen, V. H., 2016. Strategic and transactional costs of corruption: Perspectives from Vietnamese firms. Crime, Law, and Social Change, (forthcoming)

Nguyen, V. T., Le, Q. C., Tran, T. B., and Bryant, S., 2015. Citizen participation in city governance: Experience from Vietman. Public Administration and Development, 35: 34 - 45.

Nguyen, V.T., Le, T.B.N., and Bryant, S., 2013. Sub-national institutions, export strategy, and firm performance: A multilevel study of private manufacturing firms in Vietnam. Journal of World Business, 48: 68 - 76

Nguyen, V. T., and Rose, J., 2009. Building trust: Evidence from Vietnamese entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 24: 165 – 182.

Le, T.B.N and Nguyen, V. T., 2009. The Impact of Networking on Bank Financing: The Case of Vietnamese Small and Medium-sized Enterprises. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(4): 867 – 887.

Nguyen, V. T. (2005). Learning to trust: A study of interfirm trust dynamics in Vietnam. Journal of World Business, 40(2): 203-221.
Ralston, D. A.,

Nguyen, V. T., and Napier, N. K. (1999). A Comparative Study of the Work Values of North and South Vietnamese Managers. Journal of International Business Studies, 30(4): 655-672.


Giảng dạy (Teaching):  2017 – 2018

1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (NCS38)

Chú ý:

- Sách giáo khoa nhà trường sẽ ra từ tuần 8/1/2018. Các NCS chú ý lớp chỉ dùng sách chuẩn "Giáo trình Thực hành Nghiên cứu ..." (Tái bản lần thứ 2)  (bản bìa mềm, bán 52000 đ). Các loại hình khác đều là sách in không có quyết định của trường hoặc sự đồng ý của tác giả. 

 

 

Chuyện thật như đùa

Kỷ niệm Tết.doc

Thầy bói xem voi (viết tiếp chuyện ngày xưa).doc

 

2. PRINCIPLE OF MANAGEMENT (Advanced Education Program) 2018

Tuyển sinh Thạc sĩ Kinh tế Tài chính (1+1) của Đại học Ohio (Mỹ) tại NEU.doc

 

Mgmt300_Outline_2018.doc

FINAL EXAM CASE.docx

Section 1: Introduction

Slide: Introduction to the course.PPT

Video-Echo-Boomer.docx

Section 2: What is management

Slides: What is management.ppt

Case: Flower.pdf

Case: The Mann Gulch Disaster.doc

Section 3: Group and team

Slides: Group and Team.ppt

Johnsonville.docx (for Reference: The video does not have its transcript. You could read this to familar yourself with the video).

Section 4: Environment

Slide: Environment.ppt

Reading: 4 ways Trump Presidency could affect Vietnam.docx

Reading: Robot Revolution.docx

Video: Fakes products in China.doc

Section 5: Planning

Slides: Planning.ppt

Case_Bookstore.doc

Video: Wholefoods.docx

Section 6: Structure and culture

Slides: Structure and culture.ppt

Video: Three Dot com.doc

NEU structure.pdf

Section 7: Motivation and start-up biz

Slide: Motivation.ppt

Video for motivation: SAS

Case: Facebook Scandal.docx

Section 8: Leadership

Slides: Leadership.ppt

Reading: Aung San Suu Kyi.docx

Video: JACKWElCH.DOC

Section 9: Communication & Control

Slides: Communication and Controlling.ppt

Exercise: Giving_negative_feedback.doc

Why my start-up failed.doc

ABOUT THE APPRENTICE.doc

 Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 101- 102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 04.36280280/5107; 6001 - Website: http://apim.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn