Tiếng Việt    English
Thạc sỹ Kinh tế Tài chính Ohio

Chương trình Thạc sĩ Kinh tế Tài chính với Đại học Ohio, Hoa Kỳ

Ngày đăng: 08/10/2014 14:15:29

Chương trình Thạc sỹ Kinh tế Tài chính (MFE) là chương trình liên kết giữa Đại học Ohio, Hoa Kỳ và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Việt Nam. Chương trình được thiết kế cho những học viên mong muốn theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và phân tích tài chính. Nội dung của chương trình Thạc sỹ Kinh tế Tài chính nhấn mạnh vào mối liên hệ giữa kinh tế và thị trường tài chính, nhằm chuẩn bị cho sinh viên đối mặt với những thách thức lớn của tương lai. Chương trình cung cấp cả cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm thực tế.

Chi tiết chương trình xem tại website: http://mfe.apim.edu.vn/home_vn.html

 Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 101- 102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 04.36280280/5107; 6001 - Website: http://apim.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn